Ylen kouluttautumislomat vuodelle 2013 haussa

9.5.2012

Hakuaika päättyy 6.8. Kouluttautumislomaa voi hakea sekä ammatilliseen täydennyskoulutukseen että työssä jaksamiseen

Kouluttautumislomaa voidaan  myöntää journalistisen valmiuden, pitkään palvelleiden ohjelmatyöntekijöiden elpymisen, aktiivisen työvireyden ja ammattitaidon säilyttämiseksi sekä ohjelmien laadun ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Kouluttautumisloma myönnetään työehtosopimuksen mukaan ohjelmatyöntekijälle, joka on toiminut päätoimisesti ammattialalla vähintään kymmenen vuotta, joista Yleisradiossa vähintään viisi vuotta (hakijan on selvitettävä yhtiön ulkopuolinen alalla olo).

Hakumahdollisuus on kaikilla ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen piiriin kuuluvilla henkilöillä. Käytännössä uutta kouluttautumislomaa voidaan myöntää vasta kun edellisestä on kulunut noin 10 vuotta. (Muut ehdot: katso YOT tes IV luku 4§ (sivu 29). Haettavan loman pituus voi olla 2-12 kuukautta. Yleensä myönnettävä loma on keskimäärin 3-4 kuukautta. Loman aikana ohjelmatyöntekijä sitoutuu olemaan tekemättä palkkaa vastaan toimittajan työtä tai muuta ohjelmatyötä. Lomat on tarkoitettu pidettäviksi vuoden 2013 aikana.

Hakumenettely 

Kouluttautumislomia haetaan Ylen intranetin kautta menemällä etusivun vasemmalla olevasta navigaatiosta "Työssä" kohtaan Työpaikat / Avoimet työpaikat. Hakemus tehdään oman pysyvän tai vuonna 2013 voimassa olevan organisaatioyksikön hakemuskohdasta.Käytettävä järjestelmä on sama kuin avoimia paikkoja haettaessa, minkä vuoksi hakija saa automaattisia vastausilmoituksia, joiden sanamuoto saattaa tässä yhteydessä tuntua oudolta. Hakemus tulee tallentaa painamalla "Lähetä"- painiketta. Tallennettua hakemusta voi käydä myöhemmin muokkaamassa. Järjestelmä edellyttää sisäänkirjautumista. Hakemukselle on eduksi, jos se on laadittu huolella ja koulutuskohde on tarkoituksenmukainen ja hyvin perusteltu.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 6.8.2012.

YOT:n edustajat toimikunnassa ovat pääluottamusmies Pirkko Epstein ja puheenjohtaja Jari Niemelä. Kouluttautumislomatoimikunnan sihteeri on Katri Nurminen, katri.nurminen@yle.fi