RTTL ei hyväksy Bonnierin esittämiä leikkauksia

27.9.2012

RTTL:n ja sen jäsenyhdistykset tuomitsevat MTV:n leikkausesitykset. Kannanotto jätettiin MTV OY:n hallituksen puheenjohtaja Torsten Larssonille ennen hallituksen kokousta 27.9.

Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL on erittäin huolestunut MTV Median suunnitelmista vähentää henkilöstöään jopa yli 15 prosentilla. Suunniteltu 80 henkilötyövuoden leikkaus ei ole missään suhteessa MTV Median vuosia jatkuneeseen vahvasti voitolliseen toimintaan. Kesän jälkeisen hetkellisen tuloskunnon notkahduksen ei pidä johtaa ylimitoitettuun työntekijöiden vähentämiseen.

RTTL ei pidä hyväksyttävänä, että MTV Median ruotsalainen pääomistaja Bonnier vaatii irtisanomisia erinomaista tulosta ja laadukasta sisältöä tehneille ammattilaisille hetkellisen voittoprosentin nostamisen vuoksi. Se on mielestämme lyhytnäköistä omistajapolitiikkaa ja voi johtaa Suomen johtavan kaupallisen televisioyhtiön MTV Median kilpailukyvyn pysyvään vahingoittumiseen Suomen televisio- ja internet-toimialalla.

RTTL:n ja useiden asiantuntijoiden näkemyksen mukaan tulevaisuuden mediakilpailu käydään sisällön laadulla ja omalla uutishankinnalla, ei halvimmalla tuotannolla ja ostopalveluilla. Näkemyksemme mukaan ylimitoitetut saneeraustoimet ovat johtamassa mediayhtiöt vaikeuksiin ja alan kriisin syvenemiseen. Tämä ei ole kenenkään etu.

RTTL vetoaa Bonnieriin ja MTV Median hallitukseen, että irtisanomisista luovutaan ja yhtiölle annetaan mahdollisuus kehittää sisältöjä kansalaisten ja omistajien hyödyksi.

RTTL kuuluu Suomen Journalistiliittoon ja edustaa 5000 sähköisen median ammattilaista. Tuemme MTV:n ohjelmatyöntekijöitä kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Hyvän journalismin puolesta

Tapio Räihä, puheenjohtaja
Radio- ja televisiotoimittajien liitto, RTTL     

Jari Niemelä, puheenjohtaja
Yleisradion Ohjelmatyöntekijät, YOT ry

Kirsi Mattila, puheenjohtaja 
Freelance ammattiosasto, FAO ry                                                           

Susanna Reinboth, puheenjohtaja
Nelosen ohjelmatyöntekijät, NOT ry.

Teija Voudinmäki, puheenjohtaja
Yhdistyneet mediatyöntekijät, YMT ry.