Journalistiliiton jäsenten tekijänoikeuksien edunvalvonta vahvistuu

3.5.2013

Uusien tekijänoikeussopimusten kerääminen on alkanut

Audiovisuaalisten teosten tekijänoikeuksien edunvalvonta uudistuu.

Journalistiliitto ja muut tekijäjärjestöt keräävät yksinoikeussopimuksia, jotka koskevat audiovisuaalisten teosten käyttöä tietyillä massakäyttöalueilla. Näitä ovat televisio- ja radio-ohjelmien opetuskäyttö, televisiokanavien edelleenlähettäminen, yleisölle välittäminen, julkinen esittäminen, verkkotallennuspalvelut ja ei-kaupallinen tallennekäyttö sekä hyvitysmaksun hallinnointi.

Yksinoikeudet siirretään keräämisen jälkeen Kopioston hallinnoitavaksi, joka voi tämän jälkeen entistä tehokkaammin valvoa av-tekijöiden etua sekä kerätä ja tilittää heille korvauksia.

Suorien yksinoikeuksien keräämisen tarkoituksena on vahvistaa av-tekijöiden taloudellista asemaa ja heidän teoksiinsa liittyvää määräysvaltaa. Tekijänoikeussopimus laajentaa ja vahvistaa niitä valtuuksia, jotka olet mahdollisesti jo aiemmin antanut Kopioston valvontavaltakirjalla.

Sopimus ei vaikuta Journalistiliiton Ylen ja MTV:n kanssa tekemiin sopimuksiin.

 

Näin teet tekijänoikeussopimuksen


Uusi tekijänoikeussopimus – Sopimus tekijänoikeuksien siirrosta – tehdään Journalistiliiton kanssa. Sopimusten teknisestä keräämisestä huolehtii keskitetysti Kopiosto.

Sopimuksen löydät Kopioston verkkosivuilta osoitteesta http://www.kopiosto.fi/kopiosto/palvelut_oikeudenomistajille/tekijanoikeussopimus/fi_FI/

Sopimus tehdään ensisijaisesti sähköisesti ja sen tekeminen edellyttää pankkitunnistautumista.

Sopimuksen voi tehdä myös perinteiseen tapaan paperisella lomakkeella. Löydät sen tämän tekstin lopusta.

Sopimuksen postittaminen on ilmaista, kun kuoreen kirjoitetaan seuraavat tiedot:
Kopiosto ry
Tunnus 5000467
TEKIJÄNOIKEUSSOPIMUS
00003 Vastauslähetys

Voit myös palauttaa sopimuksen Ylen sisäisessä postissa RTTL:n toimistolle, PL 76, 00024 Yle.

Lisätietoja saat

Liitteet