Toimittajat ilman rajoja -järjestö toivoo YK:lta turvatoimia

7.4.2015

Väkivalta journalisteja kohtaan on lisääntynyt viime vuosina, etenkin sota-alueilla, kuten Syyriassa, jossa 15 toimittajaa sai surmansa vuonna 2014. Vuosina 2013 ja 2014 surmattiin 14 toimittajaa Irakissa ja 11 Somaliassa.

Väkivalta toimittajia kohtaan on lisääntynyt myös sellaisissa maissa, jotka eivät ole sotatilassa, kuten Egyptissä, Brasiliassa ja Pakistanissa.

YK:n päätöslauselmista huolimatta emme ole nähneet edistystä siinä, että journalisteihin kohdistuneista rikoksista vastuussa olevat tahot joutuisivat vastaamaan teoistaan oikeudessa.

Kansainvälisen yhteisön tulee suojella journalisteja tehokkaammin ja sen vuoksi siihen käytettäviä keinoja pitää vahvistaa. Useisiin toimiin on ryhdyttävä hallitusten velvoitteiden voimistamiseksi tällä alueella ja jotta toimittajien turvallisuudesta tulee kansainvälisesti ensiarvoisen tärkeää.

Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö suosittelee muun muassa seuraavia toimenpiteitä journalistien turvallisuuden parantamiseksi:

-On luotava mandaatti YK:n pääsihteerin erityislähettiläälle, joka vastaa journalistien suojelemisesta. Erityislähettilään tehtävänä olisi valvoa kuinka YK:n jäsenvaltiot noudattavat journalistien suojelemiseksi vuonna 2006 laadittua YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1738.

-Jotta sodista raportoivien journalistien oikeusturvaa voitaisiin parantaa, ja heitä vastaan tehtyjä tarkoituksellisia iskuja suorittavat tahot saataisiin vastaamaan rikoksistaan, pitäisi Kansainvälisen rikostuomioistuimen säädöksiä muuttaa niin, että tarkoitukselliset hyökkäykset journalisteja, mediatyöntekijöitä ja vastaavia vastaan voidaan luokitella sotarikoksiksi.

-Journalisteja vastaan tehtävien rikosten ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä aiempaa parempaa huomiota.

-YK:n tulisi huomioida päätöslauselmissaan myös uuden median työntekijät, jotka eivät työskentele perinteisille tiedotusvälineille, niin sodan kuin rauhankin aikana.

-Maanpakoon joutuneiden toimittajien asemaa ja oikeuksia tulisi parantaa.