MOT kiistää irtisanomisperusteet

11.6.2015

Kiistämme irtisanomisperusteet MTV Oy:ssä ja Mediahub Helsinki Oy:ssä, koska työnantaja ei ole osoittanut, että työt loppuvat tai vähenevät merkittävästi.

Mikäli irtisanomisiin päädytään, varaamme oikeuden päätösten riitauttamiseen.  

Mikäli työt vähenevät, ulkopuolisen työvoiman käyttö on lopetettava ennen vakituisen henkilökunnan irtisanomisia.

Irtisanomisuhan alaisille on tarjottava MTV Oy:n ja Mediahub Helsinki Oy:n muissa yksiköissä mahdollisesti tarjolla olevia tehtäviä, jotka soveltuvat henkilön ammattitaidolle. Tarvittaessa tehtäviin on tarjottava koulutusta.             

Mikäli työtä siirretään alihankintaan, on työnsä menettäville annettava mahdollisuus siirtyä alihankkijan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.                                      

Mikäli henkilöstöä vähennetään, pitää työnantajan huolehtia jäljelle jäävien työntekijöiden jaksamisesta.                                                                                                                                

Mahdolliset uudelleensijoitukset eivät saa heikentää työsuhteen ehtoja                                        

Työnantajan on noudatettava työehtosopimusten irtisanomisjärjestystä. Irtisanomisissa on huomioitava työuran pituus ja henkilöiden sosiaalinen tilanne, huoltovelvollisuus ja muut vastaavat asiat                                         

Työnantajan on aktiivisesti huolehdittava takaisinottovelvollisuudestaan

10.6.2015

Työntekijöiden edustajat,

Anttonen Markku, Ammattiliitto Pro

Kankkunen Vesa, järjestytymättömät

Korpela-Välisaari Sari, MOT ry./SJL

Latva Tuija, Ammattiliitto Pro

Murole Jaana, järjestäytymättömät

Pyrhönen Kari, MOT ry./SJL