RTTL tukee Vikesiä 3500 eurolla valtion giljotiinin terän alla

18.9.2015

Suomen hallituksen leikatessa kehitysyhteistyövaroista RTTL:n hallitus myönsi 16.9. kokouksessaan lisätukea Vikesille eli suomalaisen media-alan toimijoiden omalle sananvapaussäätiölle. Tuki on tänä vuonna 3500 euroa.

Vikesin hankkeet ovat kymmenen vuoden aikana parantaneet tuhansien journalistien sananvapautta, ammattitaitoa ja työoloja viidellä mantereella.  

Vikes on olemassa olonsa aikana kanavoinut sananvapautta edistäviin hankkeisiin lähes viisi miljoonaa euroa. Tästä avusta noin miljoona euroa on kerätty taustayhteisöjen eli suomalaistoimittajien lahjoituksina ja vapaaehtoistyön muodossa.   

Suomen hallituksen päättämät leikkaukset kehitysyhteistyöhön uhkaavat nyt koko säätiön olemassa oloa. Vikesin hankeavustukset ja hankkeiden määrä supistuvat leikkauspäätösten seurauksena ensi vuonna puoleen nykyisestä. Ilman korvaavaa rahoitusta monet Vikesin paikalliset kumppanit jäävät kokonaan ilman ulkopuolista tukea.

Samaan aikaan sananvapauden merkitys keskeisenä ihmisoikeutena on korostunut entisestään.   


RTTL:n hallitus päätti kokouksessaan 16.9.lahjoittaa Vikesille 2500 euroa. Aiemmin tänä vuonna RTTL on tukenut Vikesiä jo 1000 eurolla. Tuki on jäsentä kohti 70 senttiä. RTTL paheksuu Suomen valtion kehitysyhteistyörahoihin kohdistuvia leikkauksia. 

 

Lahjoita sinäkin

 

Vikes toivoo tukea, jotta se voi jatkaa tuloksellista ja määrätietoista työtään sananvapauden ja median moniarvoisuuden edistämiseksi. Jo muutaman sadan euron lahjoituksella on suuri kerrannaisvaikutus. Lisätietoa   osoitteesta www.vikes.fi.  

 

Lahjoita Vikesin keräystilille.

 Tilinumero on FI27 8000 1471 3503 07. BIC(SWIFT): DABAFIHH. Laita maksuun viitenumero 5759 tai vapaavalintainen viestisi. Kerättävät varat käytetään kehitysmaissa tehtävän sananvapaustyömme tukemiseen. Keräyslupa 2020/2013/4499 on voimassa 2.11.2015 asti Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.