Palveluyritys freelancrereiden ja keikkatyöläisten avuksi

12.10.2015

Journalistiliiton free-neuvottelukunta selvittää palveluyrityksen perustamista. Radio- ja televisiotoimittajien liitto pitää hanketta erittäin hyödyllisenä.

 RTTL:n hallitus käsitteli palveluyritysasiaa kokouksessaan 8.10. Samalla RTTL muistuttaa, että on tarkkaan selvitettävä, miten lainsäädäntö suhtautuu yhdistyksen perustamaan yritykseen. Lisäksi on varmistettava, että  työvoimaviranomaiset, työttömyyskassat ja verotus näkevät yritykselle työskentelevien liiton jäsenten olevan nimenomaan palkansaajia eivätkä yrittäjiä.

 Ennen yrityksen perustamista olisi myös kartoitettava, miten alalla jo olevat yrittäjät kokevat uuden kilpailijan. Liiton perustaman yrityksen tulisi olla samalla viivalla muiden alan yritysten kanssa.

RTTL näkee, että palveluyritys soveltuisi niin freelancereille kuin niille vakituisessa työssä oleville, jotka tekevät lisäksi keikkatöitä. Samoin eläkeläiset voisivat olla kiinnostuneita tekemään työnsä palveluyrityksen kautta.

Ennen kaikkea palveluyritys kuitenkin auttaisi freelancereita. Sähköinen kenttä on muuttunut viime vuosina huomattavasti: Yleisradiolle työskentelevien työsuhteisten freelancereiden työt eivät ole ainakaan lisääntyneet, sen sijaan yrittäjämäisesti toimivien freelancereiden määrä on kasvussa. Yhä useampi free myy työtään esimerkiksi yhdistyksille, järjestöille, ministeriöille, mediataloille ja muille yrityksille. Paineet omien yritysten perustamiseen ovat alalla kasvaneet.

Mikäli Journalistiliitto voisi tässä tilanteessa tarjota freelle oman yrityksen, jonka kautta freelancerin projektiluonteinen työ hoituisi, se olisi suuri apu. Free säästyisi oman yrityksen perustamiselta, hän voisi tulla "valmiiseen pöytään". Myöskään jatkossa hänen ei tarvitsisi huolehtia yrityksen pyörittämiseen liittyvästä hallinnollisesta työstä, vaan kirjanpito, laskutus, palkanmaksu, eläkemaksut ja verotus hoituisivat liiton perustaman yrityksen kautta. Näin hän olisi palkansaaja, joka voi keskittyä omaan työhönsä, kuten radio- ja tv-ohjelmien sekä videoiden tekemiseen tai vaikkapa kouluttamiseen. Myös mahdollisuus kuulua palkansaajan työttömyyskassaan olisi freelancerille tervetullut turva.

Radio- ja tv-toimittajien liitto näkee myös, että liiton perustamasta yrityksestä olisi hyötyä myös freelancereiden verkostoitumisen kannalta. Suurempienkin toimeksiantojen vastaanottaminen olisi helpompaa, kun tarvittava tietotaito löytyisi omasta yrityksestä.

Radio- ja tv-toimittajien liitto on valmis omalta osaltaan tiedottamaan uudesta yrityksestä jäsenistölleen. RTTL:lla ei ole tarjota varsinaisia työskentely-, neuvottelu- tai haastattelutiloja palveluyrityksen työntekijöille; sen sijaan RTTL voi osallistua mahdollisten koulutusten järjestämiseen; se voi myös tarjota tiloja tämänkaltaiseen väliaikaiseen käyttöön.