Toimittajien uudelleen työllistymistä tutkitaan Tampereella

9.12.2015

Haastateltavia etsitään Tampereen yliopiston COMET- Journalismin, viestinnän ja median tutkimuslaitoksen tutkimushankkeseen, jossa tutkitaan irtisanottujen toimittajien uudelleentyöllistymistä, uusia työnkuvia ja ammatti-identieteettiä.

Tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa, miten journalistit ovat selvinneet media-alan kiristyneestä työtilanteesta, organisaatiomuutoksista ja yt-neuvotteluista.

Haastateltavaksi pääset alla olevassa kutsussa olevan e-lomakkeen kautta. 

Tutkimus toteutetaan monimenetelmäisesti. Laajalla kyselytutkimuksella selvitetään työttömäksi jääneiden journalistien tilanne, taustatekijät sekä kokemukset työttömyydestä ja uudelleentyöllistymisestä. Tutkimusta täsmennetään uudelleentyöllistymiseen liittyvien aiheiden osalta muistelumenetelmällä ja teemahaastatteluin.


Tutkimus aloitettiin Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMETissa elokuussa 2015. Tulokset julkaistaan lokakuussa 2016.

Ohessa on osallistumiskutsu tutkimushankkeeseemme. 

OSALLISTUMISKUTSU TOIMITTAJIEN TYÖLLISTYMISTÄ JA TYÖTTÖMYYTTÄ TUTKIVAAN HANKKEESEEN

Irtisanottujen toimittajien uudet työt -tutkimus etsii osallistujia vuoden 2008 jälkeen työttöminä olleista, irtisanotuista tai -sanoutuneista toimittajista puhelimitse toteutettavaan kyselytutkimukseen. Vastaajia haetaan vuoden 2015 lopussa - 2016 alussa toteutettavaan puhelinkyselyyn niin työttömien kuin uudelleentyöllistyneidenkin joukosta. Myöhemmin aineistoa laajennetaan osan vastaajista kanssa tehtävällä haastattelulla ja päiväkirja-aineistolla. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja vastaajien anonymiteettiä suojaten.

Hankkeessa tutkitaan journalistien uusia työnkuvia, pärjäämistä työelämän muutoksissa sekä irtisanomisten vaikutuksia journalistisen työn sisältöihin ja toimittajan ammatti-identiteettiin.

Työsuojelurahaston ja Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön rahoittaman tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa, miten journalistit ovat selvinneet media-alan kiristyneestä työtilanteesta, organisaatiomuutoksista ja yt-neuvotteluista. Tutkimustulosten toivotaan olevan hyödyksi niin alan työllisyyttä kuin koulutustarpeitakin mietittäessä.  

Tutkimuksen toteuttaa Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET.

Jos kuulut kohderyhmäämme, ole hyvä ja ota yhteyttä tutkija Auli Harjuun (auli.harju@uta.fi, p. 050-318 7627) .

Lisää tietoa hankkeesta projektin verkkosivuilla:

http://www.uta.fi/cmt/tutkimus/itut.html