Kaupallisten radioiden edunvalvontaa parannettava

17.12.2015

RTTL paheksuu Bauer Median leikkaussuunnitelmia

Ostettuaan MTV:n radioliiketoiminnan saksalainen Bauer Media ilmoitti ensi töikseen aloittavansa yt-neuvottelut, joissa on mukana koko radioliiketoiminnan henkilöstö eli noin 140 ihmistä. Pahimmillaan työnsä menettää yhtiön ilmoituksen mukaan 25 ihmistä. Toimenpide on jatkoa MTV:lle työtä tekevien piinalle, joka on kestänyt useita vuosia. Yrityskaupat ja ulkoistamiset ovat näkyneet kerta toisensa jälkeen työpaikkojen vähentymisenä.

30-vuotias kaupallinen radio elää ja voi hyvin, mutta siitä huolimatta alalta on hävinnyt lyhyessä ajassa paljon työpaikkoja ja käytänteet työpaikoilla ovat muuttuneet entistä kirjavammiksi. Tiuhaan tahtiin vaihtuvat ulkomaiset omistajat eivät ole osoittaneet kiinnostusta kehittää työntekijöidensä työoloja tai parantaa alan sopimus- ja palkkauskäytänteitä.

Tämäkin yrityskauppa nostaa esiin sen, kuinka suojattomia työntekijät ovat näissä tilanteissa. Suomalaisilla kaupallisilla radioilla ei ole työehtosopimuksia, eivätkä alan työnantajat ole järjestäytyneet. Uuden omistajan leipiin siirrytään usein heikommilla ehdoilla, eikä neuvottelumahdollisuuksia juuri ole. Kaupallisissa radioissa työskentelee vakituisten työntekijöiden lisäksi runsaasti ihmisiä, joiden työsuhde on freelancer- tai yrittäjäpohjainen. Oman yrityksen tai toiminimen kautta töitä tekevien työtehtävät voidaan lopettaa nopeasti ilman yt-prosessia, eikä heidän etujaan ole tällä hetkellä mahdollista valvoa.

RTTL pitää tärkeänä, että kaupallisia radioita omistavat yhtiöt ymmärtävät työehtosopimusten tärkeyden alan kehityksen ja työntekijöiden sitoutumisen kannalta. Hyvä sopimuskulttuuri on kaikkien etu. Kaupallisten radioiden työntekijät on saatava pian työehtosopimusten piiriin.

Toivotamme yt-prosessin kohteeksi joutuville jaksamista vaikeassa tilanteessa.

Radio- ja televisiotoimittajien liitto

puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö

ari-pekka.sirvio@yle.fi

040-5190099