Yle ei saa heikentää kääntäjien työehtoja

15.1.2016

RTTL ja sen jäsenyhdistykset YOT ja FAO vetoavat Yleen, jotta se ei tekisi kääntäjien työehtoja huonontavia sopimuksia. Vetoomus on lähetetty Julkaisujen johtaja Ismo Silvolle ja Kääntämisen ja versioinnin päällikkö Christoffer Forssellille.

Radio- ja televisiotoimittajien liiton  saamien tietojen mukaan Ylen hankintasopimukset av-käännöstoimistojen kanssa ovat umpeutumassa ja uutta tarjouskilpailua ollaan järjestämässä. Tahdomme tässä yhteydessä muistuttaa, että av-käännösalalla on 1.5.2015 astunut voimaan työehtosopimus, jossa sovitaan myös käännöstoimistoissa Ylelle tehtävän käännöstyön ehdoista seuraavasti:

 "Yleisradio Oy:n käännöstöihin sovelletaan tämän työehtosopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa ollutta tai sen jälkeen uudistettua Yhtyneet-työehtosopimusta. Soveltamisohje:  Yhtyneet-sopimusta on noudatettava työn vähimmäisehtoina kaikessa Yleisradiolle tehtävässä käännöstyössä riippumatta siitä, missä muodossa työtä teetetään: esimerkiksi aikapalkkaisena, suoritepalkkaisena tai alihankintana."

Työehtosopimuksen määräyksen tarkoituksena on  suojella kohtuullisia työehtoja jo useita vuosia mullistusten kourissa olleella av-käännösalalla ja välttää tilanne, jossa Ylen ohjelmien käännöksiä tehtäisiin toimistoissa Yhtyneet-sopimusta heikommilla työehdoilla.

Työehtosopimusneuvotteluja käytiin pitkään, ja neuvotteluihin lähteneet käännöstoimistot olivat loppuun saakka neuvottelupöydässä mukana esittämässä näkemyksiään ja toiveitaan. Tästä huolimatta yksi käännöstoimistoista, SDI Media, vetäytyi lopulta sopimuksen allekirjoittamisesta. Toinen käännöstoimisto, BTI Studios, on kiertänyt sopimusta irtisanomalla osan vakituisista kääntäjistään ja lisäämällä alihankintana teetettävien käännösten määrää. Lisäksi sopimuksen ehtojen soveltamisesta on ollut erimielisyyttä BTI Studiosin ja sopimusta valvovien liittojen kesken. RTTL ja sen jäsenyhdistykset  Ylen ohjelmatyöntekijät YOT ja Freelancer ammattiosasto FAO  vetoavat Yleen,   jotta se ottaisi edellä mainitut seikat huomioon eikä tekisi sopimuksia, joiden seurauksena se heikentäisi kääntäjien työehtoja.

 

Helsingissä 13.1.2016

 

Ari-Pekka Sirviö                       Hilla Blomberg                             Kirsi Mattila

puheenjohtaja RTTL                  puheenjohtaja YOT                        puheenjohtaja FAO