Vain pientä laskua jäsenmäärässä

12.2.2016

RTTL:n  hallitus  kävi läpi 13.1.2016 kokouksessaan läpi Aapo Parviaisen laatiman sijoituskatsauksen. Liitto näyttää tehneen hyviä sijoituksia, jotka osaltaan auttavat pitämään talouden tasapainossa.

Käytiin läpi yhdistysten jäsenmäärät, joiden mukaan jaetaan edustajapaikat RTTL:n edustajakokouksissa 2016. RTTL:llä oli vuodenvaihteessa  4961 jäsentä eli 37 jäsentä ( 0,74%)vähemmän kuin edellisenä vuonna.  Yhdistysten edustusoikeudet (kevät- ja syysedustajakokous) määräytyvät jäsenmäärän mukaan siten, että yhdistys voi lähettää kokouksiin yhden edustajan alkavaa 150 jäsentä kohden, kuitenkin vähintään kaksi edustajaa.

Päätettiin myös tehdä kevään edustajakokoukselle ehdotus SJL:n valtuustolistan täydentämisestä, koska osa valtuutetuista on siirtynyt SJL:n hallitukseen ja yksi on luopunut paikastaan.

Miika Lauriala kertoi SJL:n uravalmennuskokeilusta, josta oli saatu osallistujilta positiivista palautetta. Valmennusta on päätetty jatkaa, ja tänä vuonna mukaan pääsee 150 valmennettavaa.

Viestintäpoliittisen valiokunnan jäsen Susanna Sjöstedt kertoi, että BREGG on ottanut kantaa Puolan uusia medialakeja vastaan. Niiden myötä Puolassa on nähtävissä samankaltaista sensuurikehitystä kuin Unkarissa aiemmin. Vastaavia lakeja valmistellaan myös Slovakiassa.

RTTL:n verkkosivuja ollaan uudistamassa lähiaikoina. Tarkoitus on korvata NettiArkki käyttämällä verkkosivuja uutisalustana. Näin ajankohtaisista asioista voidaan tiedottaa entistä nopeammin.

Myös yhdistykset kertoivat kuulumisistaan. ATOT on päättänyt vähentää hallituspaikkojaan kolmella ja kokousten määrää yhdellä. FAO:ssa keskustelua on herättänyt freelancerien yrittäjästatus. SJL:n sivuilla on linkki osoitteeseen jussi-salokangas.net, jossa asiaa selvitetään. MOT ilmoitti, että puheenjohtajana jatkaa Sari Korpela-Välisaari, joka on valittu myös työsuojeluvaltuutetuksi. YOT:n luottamusmies Pike Epstein kertoi, että YLEn työterveysedut supistuvat.

Hallitus hyväksyi myös av-kääntäjien YLElle laatiman vetoomuksen siitä, että kääntäjien kohtuulliset työehdot huomioitaisiin, kun käännöstoimistojen palvelusopimuksia kilpailutetaan alkuvuodesta 2016.

Raportin kirjoitti Sanna Väre