TV-ammattilaistiimien innovointiprosessi kansalaistoimijuutta edistämässä

14.5.2018

YTT Tiina Rautkorven Post doc -tutkimus: Television ammattilaistiimien innovointiprosessi kansalaistoimijuutta edistämässä

Kansalaiset vielä sivuroolissa suomalaisissa tv-tuotannoissa – sosiaalinen televisio edellyttää uusia työtapoja

14.5.2018

Suomalainen tv-tuotantotyö elää murrosvaihetta, jossa myös sosiaalinen eli kansalaisia osallistava televisio on muotoutumassa. Tiina Rautkorven tutkimus osoittaa tv-ammattilaisten tekevän mielellään luovaa tiimityötä, mutta ohjelmatyössä kansalaiset jäävät vielä sivurooliin. Alan pioneeritutkimus tuo välineitä yleisöjen osallistamiseen sekä tv-tuotantoyhtiöiden työhön ja alan opetukseen.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Tiina Rautkorven tuore tutkimus liittyy ajankohtaiseen keskusteluun audiovisuaalistuvan median tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Yhteiskunta on siirtymässä kohti tuotteiden ja palvelujen yhteisluomista, mikä luo tarvetta myös television ohjelmatyön kehittämiselle. Tarvitaan sosiaalinen televisio, jossa kansalaiset ja ammattilaiset luovat tv-kerronnan ja ilmaisun mahdollisuuksia käyttäen yhdessä uusia merkityksiä.  

Halua ja kykyä dialogiseen kerrontaan löytyy

Rautkorven tutkimuksen tulosten mukaan tv-ammattilaiset tekevät mielellään luovaa tiimityötä, jossa kansalaisten osallistumista rajoitettiin yhä paljon.

Työsuojelurahaston tukema tutkimus osoitti, että osa tv-ammattilaisten toimintatavoista oli kansalaisten luottamusta herättäviä ja joustavia. Hyvästä lähtökohdasta pitäisi Rautkorven mukaan päästä vielä eteenpäin: tiimeihin jotka sisältävät sekä ammattilaisia että kansalaisia tasavertaisina kumppaneina ohjelmatyössä.

– Jo nyt ohjelmien onnistuminen liittyy siihen, että tv-ammattilaiset käyttävät käsityöläistyön ydintaitoja ja tuovat monipuolisesti esille yleisöjen tapoja antaa merkityksiä asioille ja ilmiöille, tutkija sanoo.

Nykyisillä tv-ammattilaisilla on kykyjä ja halua dialogisen kerronnan ja ilmaisun rakentamiseen – kansalaisten ja ammattilaisten yhteisluomiseen tarvitaan vain uudenlaisia työprosesseja ja uudenlaisia työnjakoratkaisuja.

– Tekijöille olisi myös lisättävä mahdollisuuksia mm. havainnointi-, organisointi- ja vuorovaikutustaitojen, palautteenannon ja palautteen vastaanoton parantamiseen.

Rautkorven tutkimus tarjoaa välineitä yleisöjen osallistamiseen sekä tv-tuotantoyhtiöiden työhön ja alan opetukseen.

Tuotantotyön murrosta tutkittu Suomessa vähän

Suomalaisessa tv-tutkimuksessa Rautkorven työ on harvinainen avaus, sillä parhaillaan meillä tapahtuvaa tv-tuotantotyön murrosta ovat tutkineet vain muutamat tutkijat.

Tutkimus oli tv-ammattilaisia osallistava kehittämistutkimus. Se toteutettiin tapaustutkimuksena kolmen suomalaisen televisiotuotantoyhtiön tuotannoista, jotka olivat dokumentaarisiin aineksiin perustuvia innovatiivisia tuotantoja.

Tutkimusmenetelmä perustui siihen, että tarkasteltiin tv-ammattilaisten omia kokeiluja, joissa käytettiin kansalaisia, ja tehtiin tv-ammattilaisten etnografisia ja reflektoivia haastatteluja niiden aikana.

 

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Hanketiedot

 • Hakija Rautkorpi Tiina
 • Toteuttaja Rautkorpi Tiina
 • Lisätietoja Tiina Rautkorpi 
 • tiina.rautkorpi@elisanet.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2017 - 30.4.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.4.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.6.2017 
  21 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 27 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 8.5.2018

Aiheluokitus

 

Työsuojelurahasto
Annankatu 34 − 36 B
00100 Helsinki

09 6803 3311
info@tsr.fi

 Anna palautetta tästä sivusta Sivukartta Rekisteriseloste Tekijänoikeudet