KOURA:n apurahahaku käynnissä 31.3. asti

1.3.2019

Apurahojen jaossa linjausmuutoksia: Hakukarenssi lyhenee kahteen (2) vuoteen, aiemmin ollut kolme (3) vuotta. Jatkossa apurahahakijan työn sisältö korostuu apurahapäätöksiä tehtäessä.

Koulutusrahasto KOURA:n kevään apurahahaku on käynnistynyt!

Hakuaika on 1. - 31.3.2019.

Huomioitavaksi apurahoja koskevat tuoreet linjausmuutokset 1.3.2019 alkaen: 

- Hakukarenssi lyhenee kahteen (2) vuoteen, aiemmin ollut kolme (3) vuotta.

- Jatkossa apurahahakijan työn sisältö korostuu apurahapäätöksiä tehtäessä. 

Hakijan tulee tästä syystä entistä tarkemmin selvittää hakemuksessa työnsä tekijänoikeudellista sisältöä. Ammattinimike ei yksinomaan ole ratkaiseva seikka arvioinnissa. 

KOURA myöntää kahdenlaisia apurahoja: henkilökohtaisia apurahoja ja projektiapurahoja. 

Apurahat ja projektiapurahat on tarkoitettu media-alan työntekijöille, jotka työssään tuottavat tai ovat tuottaneet tekijänoikeudenalaista sisältöä. Stipendejä voivat hakea kaikki Yleisradion, MTV:n ja Mediahub Helsinki Oy:n vakituiset tai määräaikaiset aikapalkkaiset työntekijät, joiden työsuhde on kestänyt yhteensä yli 6 kuukautta. 

Apurahaa voi hakea: 

- media-alan journalistisiin ja taiteellisiin täydentäviin opintoihin kotimaassa ja ulkomailla sekä moniosaamiseen tähtäävään koulutukseen

- media-alaa kehittävään selvitys- ja tutkimustyöhön

- media-alan oppimateriaalien laatimiseen

- media-alan festivaali- ja seminaarimatkoihin 

- ammatissa tarvittavan kielitaidon tai muun erikoistaidon kehittämiseen

- kokeiluprojektien ideoinnin ja kehittelyn tukemiseen


Tarkemmat tiedot ja hakulomakkeet löytyvät KOURA:n verkkosivuilta: https://www.koulutusrahastokoura.fi/apurahat/ 

Lisätietoja antaa Kouran asiamies Päivi Stark, 0400 898 306 (paivi.stark@yle.fi)