Ett bra avtal är svart på vitt

  

Som freelance-journalisternas förtroendeman har jag i vår fått många samtal och e-post av freelancers som känner sig lurade eller besvikna. De har jobbat hårt, men de får ändå mindre lön än sina anställda kolleger på Yle. Ofta har Yle ändå betalat dem avtalsenlig minimilön och då kan jag som förtroendeman inte göra annat än be mina kolleger förhandla bättre nästa gång.

Att förhandla om lönepåslag och ersättningar i efterhand är nämligen svårt, men inte heller det är omöjligt. Glädjande nog finns det många rättvisa producenter på Yle som förstår att lönerna skall vara rättvisa och vi har också i vår, kunnat få vissa ersättningar utbetalda i efterskott. Det bästa vore ändå om allt skulle gå rätt till från början.

Fyll i Yhtyneet bilagan tillsammans!

Problemet ligger i att få känner till freelancernas Yhtyneet- kollektivavtal och därtill brister det ofta i kommunikationen mellan freelance-arbetstagaren och arbetsgivaren på Yle.

För ett år sedan publicerade Yle ett hjälpmedel för producenter och freelancers som vill avtala om nya arbeten. Genom att läsa och fylla i Yhtyneet-avtalets bilaga tillsammans, kan producenten och freelancern lättare diskutera sig igenom svåra frågor om eventuella tillägg, rese-ersättningar och extra arbete som t.ex. jobb på sociala medier. Genom att förhandla och avtala om saker på förhand, kan man förhindra många otrevliga situationer och vinna många tiotals, ibland hundratals euro. Också Yle vinner på nöjda freelancers och färre utdragna lönetvister.

Freelancernas eget Yhtyneet-avtal är ett kollektivavtal som förpliktar Yle att betala minst den summan som anges i avtalet. Om man vill ha de tillägg och ersättningar som också nämns i avtalet, måste de alltid förhandlas om på förhand. Många blir så glada när producenten ringer och säger att man får ett jobb, att man glömmer bort att avtala om lönen och särskilt om personliga tillägg eller tillägg för att uppgiften kräver mer tid en vanligt. Då får man ofta endast minimilönen och har man glömt bort att avtala om rese-ersättning, är den svår att få ersatt i efterskott.

Bekanta dig med avtalet ordentligt

Yhtyneet-avtalet skiljer sig från många andra avtal, eftersom avtalet inte baserar sig på någon tim- eller dagslön. Lönen är inte alls tidsbaserad, utan man får en viss minimilön för det uträttade arbetet som nämns i kollektivavtalet. Det lönar sig därför att bekanta sig extra noga med avtalet och fråga oss förtroendemän om något känns oklart. Vissa tilläggsarbeten kan man få timlön för, men dessa är alltid tilläggstimmar som betalas till en viss lönekategori.

Mitt råd till er alla kolleger är att förhandla med arbetsgivaren och att göra det skriftligt med hjälp av den nya Yhtyneet bilagan/blanketten och via e-post. Överenskommelser som finns sparade i e-post är bindande. Lösa muntliga överenskommelser leder ofta till missförstånd, så bekräfta alltid en muntlig överenskommelse med ett e-post.

Jag råder er alla också att bekanta er med Journalistförbundets och vår egen fackavdelnings olika utbildningsdagar och evenemang. Vi samarbetar med Yle för att utbilda producenterna, men vi behöver alla jobba på att bli mer medvetna om freelancernas priser, förhandling och avtal. 

Jag önskar er alla en riktigt skön sommar! Ta gärna kontakt!

TEXT:

Ingrid Svanfeldt

freelance förtroendeman