Sovittu juttu takaa hyvän yhteistyön

 

Tänä keväänä moni pettynyt freelancer on ottanut yhteyttä. Syy on Ylen maksama Yhtyneet-palkkio. Moni tekee paljon työtä ja kokee epäreiluutta, koska vakituiset työkaverit Ylessä tienaavat samasta työstä enemmän. Usein Yle on kuitenkin maksanut freelancerille Yhtyneet-työehtosopimuksen mukaisen minimipalkan ja minun on luottamusmiehenä vaikeata auttaa, kirjoittaa free-luottamusmies Ingrid Svanfeldt.

Voin vain todeta, että seuraavalla kerralla kannattaa neuvotella myös Yhtyneet-sopimuksen mahdollistamista lisistä ja korvauksista.

Valtaosa Ylen vakituisista työntekijöistä saa taulukkopalkan lisäksi myös henkilökohtaisia lisiä. He saavat tietenkin myös palkkaa kokouksista, nettityöstä ja kaikista työmatkaan liittyvistä kuluista.

Sen sijaan jälkeenpäin Yhtyneet-sopimuksen lisistä on vaikeata neuvotella, joskin sekään ei ole ollut ihan mahdotonta. Ylessä on onneksi myös todella reiluja tuottajia, jotka ymmärtävät, että palkkojen on oltava oikeudenmukaisia. Myös tänä keväänä jäsenillemme on maksettu korvauksia ja lisiä, joista freelancer on neuvotellut vasta jälkikäteen. Paras olisi kuitenkin sopia asioista jo ennen työn alkamista.

Ongelmana on, että harva free tuntee Yhtyneet-työehtosopimuksen riittävän hyvin. Monesti freelancer ja Ylen tuottaja eivät ole puhuneet riittävästi edes työtehtävästä. Tuottaja uskoo ostavansa ja maksavansa jotain, ja freelancerilla on oma kuvitelmansa sovitusta. Telepatia ei vaan oikein toimi.

Täyttäkää yhdessä sopimuksen liite!

 Vuosi sitten Yle yhteistyössä ammattiosastomme kanssa halusi parantaa käytäntöjä: julkaisimme Yhtyneet-sopimuksen liitteen, joka toimii sopimuspohjana. Lukemalla ja täyttämällä lomakkeen yhdessä tuottaja ja freelancer muistavat sopia kaikista työhön ja palkkaan liittyvistä asioista. Neuvottelut matkakorvauksista, palkkaa korottavista tekijöistä ja erilaisista lisätöiden palkkioista, sujuvat helposti lomakkeen avulla. Näin freelancer ja tuottaja pääsevät sopimaan asioista etukäteen ja välttävät monia epämiellyttäviä tilanteita. Neuvottelu on myös palkitsevaa ja sillä voittaa helposti kymmeniä, joskus jopa satoja euroja. Myös Yle voittaa aikaa ja rahaa, sillä tyytyväinen freelancer on parempi työntekijä. Sitä paitsi turhat sopimusriidat syövät myös Ylen resursseja.

Yhtyneet-sopimus on työehtosopimus, joka velvoittaa Yleä maksamaan vähintään sopimuksen määrittelemän minimihinnan. Sopimuksessa mainituista lisistä ja korvauksista on aina neuvoteltava etukäteen. Yhtyneet sopimus eroaa monista muista työehtosopimuksista, koska sopimus ei ole aikaan sidottu. Palkkaa saa tietystä työtehtävästä, joka mainitaan työehtosopimuksessa. Poikkeuksena ovat jotkut sopimuksessa mainitut lisätyöt, joista voidaan maksaa 20,09 euron tuntipalkka. Näistä tavallisimmat ovat nettiin tehtävät lisätyöt sekä kokoukset. Kannattaa siis tutustua huolellisesti sopimukseen ja kysyä meiltä luottamusmiehiltä, jos jokin on epäselvää.

Neuvotelkaa työnantajanne kanssa ja sopikaa asioista kirjallisesti. Ja sähköposti on oiva väline varmistaa sovittu juttu, jos asiasta on neuvoteltu puhelimessa tai muuten suullisesti. Näin vältetään jatkossa väärinkäsityksiä.

Liitto kouluttaa

Olen myös tänä keväänä ollut mukana useissa Yhtyneet-sopimuksen koulutustilaisuuksissa sekä tuottajille että liiton freelancereille. Liittomme järjestää todella hienoja ja hyödyllisiä tilaisuuksia ja koulutuksia, ja toivon kaikkien osallistuvan niihin myös jatkossa.

Toivotan teille kaikille hyvää kesää ja hyviä työtilaisuuksia! Ottakaa mielellään yhteyttä, jos jokin askarruttaa!

TEKSTI:

Ingrid Svanfeldt

freelance-luottamusmies

Ett bra avtal är svart på vitt

Läs mera