Ohjeistus kääntäjien hakusaarron ja ylityökiellon aikana

20.11.2012

Mitä tarkoittaa ylityökielto, mihin voi suostua ja mistä kieltäytyä? Entä miten suhtautua saarrossa olevan firman työtarjouksiin? Mitä tarkoittaa ylityökielto, mihin voi suostua ja mistä kieltäytyä? Entä miten suhtautua saarrossa olevan firman työtarjouksiin?

Ylityökielto on työtaistelumuoto, jossa noudatetaan säännöllistä työaikaa. Sen aikana ei tehdä yli- tai lisätyötä. Broadcast Text International (BTI) Oy:tä koskeva ylityökielto on voimassa toistaiseksi, alkaen tiistaina 20. marraskuuta ja se koskee kiellon asettaneiden liittojen, Suomen Journalistiliitto ry:n ja Akavan Erityisalat ry:n jäseniä.

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että ylityö on aina vapaaehtoista, ja normaalistikin työnantajalla on velvollisuus pyytää ensin työntekijöiltä suostumus ylityön tekemiseen. Jokaisella työntekijällä on lain mukaan oikeus kieltäytyä ylityön tekemisestä perustelematta sitä mitenkään.

Ylityökiellon aikana siis työskennellään normaalin työajan puitteissa, ja ylityöstä kieltäydytään.

Hakusaarto taas tarkoittaa sitä, että liitto kehottaa jäseniään olemaan hakematta hakusaarron kohteena olevaan yritykseen. Suomen Journalistiliitto ry ja Akavan Erityisalat ry ovat asettaneet Broadcast Text International (BTI) Oy:n ja sen tytäryhtiö BTI International Oy:n hakusaartoon.

Hakusaarrolla kehotamme jäseniämme olemaan hakematta näiden kahden yrityksen palvelukseen. Hakusaarto on voimassa toistaiseksi, alkaen tiistaina 20. marraskuuta ja se koskee kiellon asettaneiden liittojen, Suomen Journalistiliitto ry:n ja Akavan Erityisalat ry:n jäseniä.

Liittojen jäsenten on hyvä seurata, että työpaikalla noudatetaan ylityökieltoa ja hakusaartoa.

Liittoihin on myös syytä heti kertoa mahdollisista työtaistelutoimenpiteiden rikkomisesta.

On mahdollista, että työntekijöitä yritetään painostaa ylityökiellon rikkomiseen työtaistelutoimen aikana tai eroamaan liiton jäsenyydestä. Tällainen toiminta on tuomittavaa rikoslain työsyrjintää koskevan pykälän (47 luku 3 §) mukaan: työntekijää ei saa asettaa epäedulliseen asemaan ammatillisen toiminnan takia.

Työsuhteen kuluessa tällaista kiellettyä epäedulliseen asemaan asettamista voi tulla esiin esimerkiksi töiden järjestelyissä. Työntekijöitä ei saa siirtää ylityökieltoon osallistumisen perusteella huonompiin tehtäviin.

Jos taas työnantaja uhkaa irtisanomisella, voi tällainen tilanne tulla rangaistavaksi rikoslain 47:5:n mukaisena työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisena.

Liitot tiedottavat asian etenemisestä omilla verkkosivuillaan: www. journalistiliitto.fi ja www.akavanerityisalat.fi.

LISÄTIETOJA:

Petri Savolainen, edunvalvontajohtaja, Suomen Journalistiliitto ry, 050-534 24 85

sekä Journalistiliiton työehtopäivystys arkipäivisin klo 13-16 numerossa 044-7555 000

Kari Eskola, työmarkkinalakimies, Akavan Erityisalat ry, 040-590 56 93

Lähde: www.journalistiliitto.fi