Apurahat

RTTL:n koulutusapurahahaku 2021

RTTL:n koulutusrahaston hoitokunta ilmoittaa hausta syksyllä 2021

RTTL:n koulutusrahaston apurahat ovat jäsenten haettavissa. Apurahaa voi saada: 

  • oman ammattitaidon tason säilyttämiseen ja syventämiseen tähtääviin opintoihin, ei kuitenkaan perustason opintoihin.
  • yleissivistävään itsensä kehittämiseen, mm. kielitaidon kehittämiseen.

Vuonna 2020 apurahoja, suuruudeltaan 440-1400 euroa jaettiin 10 jäsenelle.

Koulutusrahasto päättää apurahojen suuruudesta vuosittain.

Hakuaika päättyy marraskuussa 2021.

Perustele hakemuksesi hyvin. Kerro koulutuksen ajankohta ja järjestäjä sekä erittele kulut. Mikäli haet samaan tarkoitukseen apurahaa myös muualta, kerro toisen hakemuksen päätösaikataulusta. Esimerkiksi 1400 euron hakemuksilta edellytetään erityisen hyviä perusteluja sekä suunnitelmaa rahan käytöstä. Virtuaalikoulutuksia suositellaan koronapandemian takia.

Apuraha on käytettävä helmikuun 2023 loppuun mennessä. Sen käytöstä ja kustannuksista on annettava raportti kahden kuukauden kuluttua apurahan käytöstä.

Apurahan voi käyttää vain hakemuksessa mainittuihin kuluihin, joista pitää olla kuitit. Sitä ei voi käyttää ruokailukustannuksiin, ei ansionmenetyskorvauksiin eikä päivärahoihin.

Apurahaa ei myönnetä laitehankintoihin.

Hakemuksiin sovellettavat karenssit:

- kaksi vuotta edelliseen RTTL:n koulutusrahaston apurahaan ja apurahoihin, joissa RTTL:n edustajat ovat mukana päättämässä (esim. Koura ja Jokes).

- apurahaa ei voida myöntää, jos jäsenyys RTTL:ssä on kestänyt alle 12 kuukautta.

Apurahalomake alla.

Lähetä allekirjoitettu hakemus RTTL:n toimistoon. Hakemuksen on oltava perillä  xx.xx.2021 klo 16.00 mennessä.

Postisoite: PL 82, 00024 Yleisradio

(Käyntiosoite: RTTL:n toimisto, Ylen Luova talo, 6. kerros, Länsi-Pasila, Helsinki).

Myöhästyneitä, faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen voi jättää myös ruotsin tai englannin kielellä.

Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

Saajat julkistetaan RTTL:n verkkosivuilla viikolla 50.

Hakulomakkeen voi tilata myös RTTL:n toimistosta:  rttl@yle.fi

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Muita apurahoja, joita RTTL:n jäsenet voivat hakea:

  • FAO:n Jokes-apurahat freelancereille ovat tarjolla FAO:n jäsenille. Hakuajoista kerrotaan mm. FAO:n jäsentiedotteissa.
  • Elävän arkiston apurahoja voivat hakea YOT:n ja FAO:n jäsenet. YOT:n apurahojen haluaika on vuodenvaihteessa, FAO tiedottaa jäsenilleen hakuajoista.
  • MOT:lla on omia apurahoja jäsenilleen, www.motry.fi.
  • Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES:in sananvapauden apurahoja voivat hakea kaikki SJL:n jäsenet, jotka ovat antaneet Kopiosto-valtakirjan SJL:lle. Apurahat ovat haussa syksyllä. Mikäli olet joskus ollut lehdessä työssä, voit hakea myös JOKES:in muita apurahoja.
  • Koulutusrahasto KOURA jakaa apurahoja Yleisradion ja MTV:n ohjelmatyön­tekijöille. www.koulutusrahastokoura.fi
  • AVEK:n apurahoja on haussa ympäri vuoden, ne on tarkoitettu elokuva-, video- ja televisioalan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen. www.kopiosto.fi/avek

Yleisradiossa  on kouluttautumislomajärjestelmä, ja pitkään alalla olleet vakinaiset ohjelmatyöntekijät voivat saada palkal­lista lomaa kouluttautumiseen. Lisätietoa Ylen  intranet-sivuilta.


RTTL:n 2020 koulutusapurahat on jaettu 25.11.2020

Koulutusrahaston hoitokunnan myöntämien apurahojen saajat:

Ilkko Hanna

Jolma Tarja

Kalén Anna-Maija

Kilpeläinen Ilkka

Lahtinen Kati

Laukkanen Kati

Liljeblad Tiina

Orkomies Sari

Parviainen Aapo

Virtanen Tommi

Apurahalomakkeet

Aiemmin jaetut apurahat

RTTL:n 2019 koulutusapurahat:

Koulutusrahaston hoitokunnan myöntämien apurahojen saajat:

Hellström Guy

Ihala Helena

Korhonen Rainer

Lihavainen Jukka

Lindroos Ingemo

Nolvi Tuomas

Paljakka Arto

Pye Minna

Rautkorpi Tiina

Tuikkala Tomi

Vironmäki Saara

Visala Hanna

Vuonna 2018 jaetut

Vuonna 2017 jaetut

Vuonna 2016 jaetut

Vuonna 2015 jaetut

Vuonna 2014 jaetut

Vuonna 2013 jaetut

Vuonna 2012 jaetut

Vuonna 2011 jaetut