Apurahat

RTTL:n vuoden 2022 koulutusapurahat 

Koulutusrahaston hoitokunnan myöntämien apurahojen saajat: 

Hovi Teppo

Ihala Helena

Korpinen Tiina

Lundán Tina

Lähteenmäki Lassi

Mikkonen Soheila

Monto Marjaana

Niemi Tapani

Niilola Merja

Nordenstreng Markus 

Pulliainen Harri

Vihavainen-Bäckman Anna-Kaisa

Väntönen Päivi

Wahlström Fredrik

RTTL:n koulutusapurahahaku 2022

RTTL:n koulutusrahaston hoitokunnan jakamien apurahojen haku käynnistyy 7.10.2022. 

Hakuaika päättyy 31.10.2022 klo 16.00. 

Vuonna 2022 haettavana on 500-800 euron ja enimmillään 2 000 euron apurahoja.


Koulutusrahaston apurahat ovat RTTL:n jäsenten haettavissa. Apurahaa voi saada: 

  • oman ammattitaidon tason säilyttämiseen ja syventämiseen tähtääviin opintoihin, ei kuitenkaan perustason opintoihin.
  • yleissivistävään itsensä kehittämiseen, mm. kielitaidon kehittämiseen.

Perustele hakemuksesi hyvin. Kerro koulutuksen ajankohta ja järjestäjä sekä erittele kulut. Mikäli haet samaan tarkoitukseen apurahaa myös muualta, kerro toisen hakemuksen päätösaikataulusta. Esimerkiksi 2 000 euron hakemuksilta edellytetään erityisen hyviä perusteluja sekä suunnitelmaa rahan käytöstä. 


Apuraha on käytettävä helmikuun 2024 loppuun mennessä

Sen käytöstä ja kustannuksista on annettava raportti kahden kuukauden kuluttua siitä, kun apuraha on käytetty. 

Apurahan voi käyttää vain hakemuksessa mainittuihin kuluihin, joista pitää olla kuitit. Sitä ei voi käyttää ruokailukustannuksiin, ansionmenetyskorvauksiin eikä päivärahoihin.

Apurahaa ei myönnetä laitehankintoihin.

Hakemuksiin sovellettavat karenssit:

- kaksi vuotta edelliseen RTTL:n koulutusrahaston apurahaan ja apurahoihin, joissa RTTL:n edustajat ovat mukana päättämässä (esim. Koura ja Jokes).

- apurahaa ei voida myöntää, jos jäsenyys RTTL:ssä on kestänyt alle 12 kuukautta.

Apurahalomake alla. 


Lähetä allekirjoitettu hakemus RTTL:n toimistoon. 

Hakemuksen on oltava perillä  31.10.2022 klo 16.00 mennessä.

Postisoite: PL 82, 00024 Yleisradio

(Käyntiosoite: RTTL:n toimisto, Ylen Luova talo, 6. kerros, Länsi-Pasila, Helsinki).

Voit myös lähettää hakemuksen skannattuna sähköpostilla: rttl@yle.fi

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen voi jättää myös ruotsin tai englannin kielellä. 

Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja saajat julkistetaan RTTL:n verkkosivuilla viikolla 50.

Apurahalomakkeet

Muita apurahoja, joita RTTL:n jäsenet voivat hakea

  • FAO:n Jokes-apurahat freelancereille ovat tarjolla FAO:n jäsenille. Hakuajoista kerrotaan mm. FAO:n jäsentiedotteissa.
  • Elävän arkiston apurahoja voivat hakea YOT:n ja FAO:n jäsenet. YOT:n apurahojen haluaika on vuodenvaihteessa, FAO tiedottaa jäsenilleen hakuajoista.
  • MOT:lla on omia apurahoja jäsenilleen, www.motry.fi.
  • Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES:in sananvapauden apurahoja voivat hakea kaikki SJL:n jäsenet, jotka ovat antaneet Kopiosto-valtakirjan SJL:lle. Apurahat ovat haussa syksyllä. Mikäli olet joskus ollut lehdessä työssä, voit hakea myös JOKES:in muita apurahoja.
  • Koulutusrahasto KOURA jakaa apurahoja Yleisradion ja MTV:n ohjelmatyön­tekijöille. www.koulutusrahastokoura.fi
  • AVEK:n apurahoja on haussa ympäri vuoden, ne on tarkoitettu elokuva-, video- ja televisioalan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen. www.kopiosto.fi/avek

Yleisradiossa  on kouluttautumislomajärjestelmä, ja pitkään alalla olleet vakinaiset ohjelmatyöntekijät voivat saada palkal­lista lomaa kouluttautumiseen. Lisätietoa Ylen intranet-sivuilta.