Apurahat

RTTL:n koulutusapurahahaku 2021

RTTL:n koulutusrahaston hoitokunta ilmoittaa haun käynnistyvän 6.10.2021.

RTTL:n koulutusrahaston apurahat ovat jäsenten haettavissa. Apurahaa voi saada: 

  • oman ammattitaidon tason säilyttämiseen ja syventämiseen tähtääviin opintoihin, ei kuitenkaan perustason opintoihin.
  • yleissivistävään itsensä kehittämiseen, mm. kielitaidon kehittämiseen.

Vuonna 2021 haettavana on 500-800 euron ja enimmillään 2 000 euron apurahoja.

Hakuaika päättyy 29.10.2021.

Perustele hakemuksesi hyvin. Kerro koulutuksen ajankohta ja järjestäjä sekä erittele kulut. Mikäli haet samaan tarkoitukseen apurahaa myös muualta, kerro toisen hakemuksen päätösaikataulusta. Esimerkiksi 2 000 euron hakemuksilta edellytetään erityisen hyviä perusteluja sekä suunnitelmaa rahan käytöstä. 


Apuraha on käytettävä helmikuun 2023 loppuun mennessä

Sen käytöstä ja kustannuksista on annettava raportti kahden kuukauden kuluttua apurahan käytöstä.

Apurahan voi käyttää vain hakemuksessa mainittuihin kuluihin, joista pitää olla kuitit. Sitä ei voi käyttää ruokailukustannuksiin, ei ansionmenetyskorvauksiin eikä päivärahoihin.

Apurahaa ei myönnetä laitehankintoihin.

Hakemuksiin sovellettavat karenssit:

- kaksi vuotta edelliseen RTTL:n koulutusrahaston apurahaan ja apurahoihin, joissa RTTL:n edustajat ovat mukana päättämässä (esim. Koura ja Jokes).

- apurahaa ei voida myöntää, jos jäsenyys RTTL:ssä on kestänyt alle 12 kuukautta.

Apurahalomake alla.

Lähetä allekirjoitettu hakemus RTTL:n toimistoon. 

Hakemuksen on oltava perillä  29.10.2021 klo 16.00 mennessä.

Postisoite: PL 82, 00024 Yleisradio

(Käyntiosoite: RTTL:n toimisto, Ylen Luova talo, 6. kerros, Länsi-Pasila, Helsinki).

Voit myös lähettää hakemuksen skannattuna sähköpostilla: rttl@yle.fi

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen voi jättää myös ruotsin tai englannin kielellä.

Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

Saajat julkistetaan RTTL:n verkkosivuilla viikolla 50.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Muita apurahoja, joita RTTL:n jäsenet voivat hakea:

  • FAO:n Jokes-apurahat freelancereille ovat tarjolla FAO:n jäsenille. Hakuajoista kerrotaan mm. FAO:n jäsentiedotteissa.
  • Elävän arkiston apurahoja voivat hakea YOT:n ja FAO:n jäsenet. YOT:n apurahojen haluaika on vuodenvaihteessa, FAO tiedottaa jäsenilleen hakuajoista.
  • MOT:lla on omia apurahoja jäsenilleen, www.motry.fi.
  • Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES:in sananvapauden apurahoja voivat hakea kaikki SJL:n jäsenet, jotka ovat antaneet Kopiosto-valtakirjan SJL:lle. Apurahat ovat haussa syksyllä. Mikäli olet joskus ollut lehdessä työssä, voit hakea myös JOKES:in muita apurahoja.
  • Koulutusrahasto KOURA jakaa apurahoja Yleisradion ja MTV:n ohjelmatyön­tekijöille. www.koulutusrahastokoura.fi
  • AVEK:n apurahoja on haussa ympäri vuoden, ne on tarkoitettu elokuva-, video- ja televisioalan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen. www.kopiosto.fi/avek

Yleisradiossa  on kouluttautumislomajärjestelmä, ja pitkään alalla olleet vakinaiset ohjelmatyöntekijät voivat saada palkal­lista lomaa kouluttautumiseen. Lisätietoa Ylen  intranet-sivuilta.Apurahalomakkeet

RTTL: 2021 koulutusapurahat on jaettu 29.11.2021 

Koulutusrahaston hoitokunnan myöntämien apurahojen saajat: 

Björn Marika

Blomberg Juha

Burtsow-Huelvan Zoe

Heikkinen Anu

Julkunen Petri

Martikainen Annika

Raitanen Niina

Raivio Ilona

Salmivaara Taavi

Santaharju Tiina

Savela Sanna

Tyni Petteri

Työryhmä: Kokki Heidi, Norvasto Terhi ja Lindholm Rami