Apurahat

RTTL:n 2019 koulutusapurahahaku on 7.10.-4.11.

RTTL:n koulutusrahaston hoitokunta ilmoittaa haun käynnistyvän 7.10.

RTTL:n koulutusrahaston apurahat ovat jäsenten haettavissa. Apurahaa voi saada: 

  • oman ammattitaidon tason säilyttämiseen ja syventämiseen tähtääviin opintoihin, ei kuitenkaan perustason opintoihin.
  • yleissivistävään itsensä kehittämiseen, mm. kielitaidon kehittämiseen.

Vuonna 2018 apurahoja, suuruudeltaan 200-1400 euroa jaettiin 13 jäsenelle.

Koulutusrahasto päättää apurahojen suuruudesta vuosittain.

Hakuaika päättyy 4. marraskuuta 2019.

Perustele hakemuksesi hyvin. Kerro koulutuksen ajankohta ja järjestäjä sekä erittele kulut. Mikäli haet samaan tarkoitukseen apurahaa myös muualta, kerro toisen hakemuksen päätösaikataulusta. Esimerkiksi 1400 euron hakemuksilta edellytetään erityisen hyviä perusteluja sekä suunnitelmaa rahan käytöstä.

Apuraha on käytettävä helmikuun 2021 loppuun mennessä. Sen käytöstä ja kustannuksista on annettava raportti kahden kuukauden kuluttua apurahan käytöstä.

Apurahan voi käyttää vain hakemuksessa mainittuihin kuluihin, joista pitää olla kuitit. Sitä ei voi käyttää ruokailukustannuksiin, ei ansionmenetyskorvauksiin eikä päivärahoihin.

Apurahaa ei myönnetä laitehankintoihin.

Hakemuksiin sovellettavat karenssit:

- kaksi vuotta edelliseen RTTL:n koulutusrahaston apurahaan ja apurahoihin, joissa RTTL:n edustajat ovat mukana päättämässä (esim. Koura ja Jokes).

- apurahaa ei voida myöntää, jos jäsenyys RTTL:ssä on kestänyt alle 12 kuukautta.

Apurahalomake alla tulostetavissa.

Lähetä allekirjoitettu hakemus RTTL:n toimistoon. Hakemuksen on oltava perillä  4.11.2019 klo 16.00 mennessä.

Postisoite: PL 90, 00024 Yleisradio

(Käyntiosoite: Uutiskatu 2,  RTI-talo, 1. kerros, Länsi-Pasila, Helsinki).

Myöhästyneitä, faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen voi jättää myös ruotsin tai englannin kielellä.

Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

Saajat julkistetaan RTTL:n verkkosivuilla viikolla 50.

Hakulomakkeen voi tilata  myös RTTL:n toimistosta:  rttl@yle.fi

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Muita apurahoja, joita RTTL:n jäsenet voivat hakea:

  • FAO:n Jokes-apurahat freelancereille ovat tarjolla FAO:n jäsenille. Hakuajoista kerrotaan mm. FAO:n jäsentiedotteissa.
  • Elävän arkiston apurahoja voivat hakea YOT:n ja FAO:n jäsenet. YOT:n apurahojen haluaika on vuodenvaihteessa, FAO tiedottaa jäsenilleen hakuajoista.
  • MOT:lla on omia apurahoja jäsenilleen, www.motry.fi. 
  • Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES:in sananvapauden apurahoja voivat hakea kaikki SJL:n jäsenet, jotka ovat antaneet Kopiosto-valtakirjan SJL:lle. Apurahat ovat haussa syksyllä. Mikäli olet joskus ollut lehdessä työssä, voit hakea myös JOKES:in muita apurahoja.
  • Koulutusrahasto KOURA jakaa apurahoja Yleisradion ja MTV:n ohjelmatyön­tekijöille. www.koulutusrahastokoura.fi 
  • AVEK:n apurahoja on haussa ympäri vuoden, ne on tarkoitettu elokuva-, video- ja televisioalan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen. www.kopiosto.fi/avek

Yleisradiossa  on kouluttautumislomajärjestelmä, ja pitkään alalla olleet vakinaiset ohjelmatyöntekijät voivat saada palkal­lista lomaa kouluttautumiseen. Lisätietoa Ylen  intranet-sivuilta.

Apurahalomakkeet