Muita apurahoja, joita RTTL:n jäsenet voivat hakea

OSVIITTAA APURAHAVIIDAKKOON

Apurahojen ja stipendien hakeminen voi käydä työstä, koska Suomessa on viljalti tahoja, jotka myöntävät rahaa moniin eri tarkoituksiin. 

Realistinen, napakka ja selkeästi perusteltu hakemus erottuu joukosta. Kannattaa perehtyä hakuohjeisiin huolellisesti, laatia tarkka budjetti ja ottaa aina huomioon se, mihin tarkoitukseen kukin yhdistys tai säätiö tukea myöntää. 

On myös hyvä muistaa, että esimerkiksi opintomatkoilta edellytetään ammatillista ohjelmaa. 

Tässä muutama vinkki apurahoista, joita RTTL:n jäsenet voivat hakea. 


RTTL

Kaikki RTTL:n jäsenet voivat hakea yhdistyksen oman koulutusrahaston apurahaa ammattitaidon säilyttämiseen ja syventämiseen tähtääviin opintoihin sekä yleissivistävään itsensä kehittämiseen, muun muassa kielitaidon parantamiseen. Apurahaa ei myönnetä perustason opintoihin. Hakuaika on syksyllä. 


Ylen ohjelmatyöntekijät YOT ry

YOT tiedottaa jäsenilleen suunnatuista apurahoista, stipendeistä ja koulutuksista omassa Facebook-ryhmässä ja yhdistyksen nettisivujen jäsensivuilla. Ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen (TES 21) piiriin kuuluvilla henkilöillä on myös mahdollisuus hakea palkallista kouluttautumislomaa. https://www.yotry.fi/yhdistys/apurahat-ja-stipendit/


Media- ja ohjelmatyöntekijät MOT ry

MOT myöntää yhdistyksen kaikille jäsenille tarkoitettuja stipendejä ammattitaidon omaehtoiseen kehittämiseen ja syventämiseen sekä ammattitaitoa sivuavaan virkistäytymiseen. https://motry.fi/stipendit-ja-koulutus/mot-stipendit/


KOULUTUSRAHASTO KOURA

KOURAn varat koostuvat Yleisradion ja MTV:n vakinaiselle henkilöstölle maksetuista tekijänoikeuskorvauksista. Rahasto jakaa kaksi kertaa vuodessa kuluapurahoja, työskentelyapurahoja sekä seminaarien ja ryhmäopetusten järjestämiseen tarkoitettuja apurahoja. Niitä voivat hakea Ylen sekä MTV:n ja sen tytäryhtiöiden vakituiset ja määräaikaiset aikapalkkaiset työntekijät, jotka ovat olleet luomassa tekijänoikeudellisesti suojattuja kotimaisia alkuperäisteoksia. Hakuajat ovat lokakuussa ja maaliskuussa. Lisätietoja: https://koulutusrahastokoura.fi/


AUDIOVISUAALISEN KULTTUURIN EDISTÄMISKESKUS AVEK

AVEK tukee kotimaista av-kulttuuria tekijänoikeusvaroilla, jotka ovat pääosin peräisin yksityisen kopioinnin hyvityksestä. Henkilökohtaisten apurahojen, kuten käsikirjoitustuen ja koulutusapurahan lisäksi on haettavina myös yrityksille ja organisaatioille suunnattuja av-tukia. Uusimpana tukimuotona on AVEKin ja Suomen Kulttuurirahaston Kehittämö-ohjelma, joka keskittyy uusien tekijöiden ammatilliseen kehitykseen. Apurahoja voi hakea ympäri vuoden. https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/avekin-tuet-ja-hakuohjeet/


TIEDONJULKISTAMISEN NEUVOTTELUKUNTA TJNK 

Tämä opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai työryhmien jäsenille pääsääntöisesti luovan työn tukemiseen. Apurahaa voi hakea tietoa popularisoiviin kohteisiin, kuten radio- ja tv-ohjelmiin ja dokumenttielokuviin, mutta ei fiktiivisiin ohjelmiin eikä käännöksiin. Lisätietoja: https://tjnk.fi/apurahat


TAITEEN EDISTÄMISKESKUS TAIKE

Taidejournalistit voivat hakea Taiken myöntämää alueiden apurahaa joko työskentely- tai kohdeapurahana. Lisätietoja sivuilta: https://www.taike.fi/fi/tietoa-alueiden-apurahasta


SÄÄTIÖT JA RAHASTOT 

Suomessa on satoja yksityisiä säätiöitä ja rahastoja, jotka myöntävät hakemuksesta apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille tai yhteisöille esimerkiksi henkilökohtaiseen työskentelyyn, matkoihin tai konferenssikuluihin. Säätiöt toteuttavat usein jotain tiettyä tarkoitusta, joten kannattaa tutustua hakuohjeisiin ja kriteereihin huolellisesti ja keskittyä oman hankkeen kannalta sopivimpiin säätiöihin. 

Yksittäinen henkilö saa usein tukea ennakkotutkimuksiin ja käsikirjoittamiseen, mutta varsinkin tv- ja elokuvapuolella vaaditaan usein tuotantoyhtiö. Jos saa apurahan käsikirjoittamiseen, voi löytää helpommin myös tuotantoyhtiön, joka lähtee mukaan hankkeeseen. 


Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES 

JOKES jakaa apurahoja sekä työsuhteisille journalisteille että freelancereille. Tukea myönnetään esimerkiksi toimittajille, valokuvaajille, graafisille suunnittelijoille sekä kuvittajille ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn kuten näyttelyihin ja kirjahankkeisiin, kieli- ja opintomatkoihin sekä opintojen loppuunsaattamiseen.

Aiemmin FAOn kautta haetut freelancereiden koulutusapurahat ovat siirtyneet vuoden 2023 alusta suoraan säätiöltä haettaviksi. https://www.jokes-saatio.fi/freelance-apurahat/

Säätiöltä voi hakea vain yhtä apurahaa kerrallaan. Hakuohjeet ja kulloinkin haettavina olevat apurahat löytyvät JOKESin sivuilta kohdasta https://www.jokes-saatio.fi/nyt-haettavat-apurahat/


Wihurin rahasto

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on riippumaton suomalainen yleishyödyllinen säätiö. Se myöntää  tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alojen hankkeisiin apurahoja, joita voi hakea kerran vuodessa keväisin järjestettävän apurahahaun kautta.

Hankkeen on oltava suomalaisen toteuttama, toteuduttava pääasiassa Suomessa tai sillä on oltava vahva kytkös suomalaiseen yhteiskuntaan. Taiteen apurahoja voi hakea esimerkiksi kulttuurihankkeiden pilotointiin ja kehittämiseen sekä dokumenttielokuvien käsikirjoitus- ja esituotantotyöhön. Lisätietoja sivuilta https://wihurinrahasto.fi/apurahat/apurahan-hakeminen/


Alfred Kordelinin säätiö

Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Se myöntää yksityishenkilöille ja yhteisöille esimerkiksi joukkoviestintään ja journalistiseen työskentelyyn liittyviä apurahoja. Lisätietoja säätiön sivuilta https://kordelin.fi/apurahat-kulttuuri


Kirkon mediasäätiö

Säätiön tarkoituksena on arvoperustansa mukaisesti tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Säätiö myöntää muun muassa dokumentteihin ja lasten ohjelmiin ennakkovalmistelu-, käsikirjoitus- ja tuotantotukea. Tukia haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta. Lisätietoja sivuilta https://www.kirkonmediasaatio.fi/tuki 


C.V. Åkerlundin mediasäätiö 

Tämä tamperelainen säätiö myöntää vuosittain sekä henkilökohtaisia että yrityksille tai yhteisöille suunnattuja apurahoja ja stipendejä media-alan tutkimukseen, ammatillisiin koulutushankkeisiin sekä opintomatkoihin ja kielikursseihin. Tavanomaisten apurahojen lisäksi on aika ajoin haettavina teemahakuja, kuten toimittaja-tutkija-työpariapurahoja. Hakemukset tehdään sähköisesti säätiön verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Lisätietoja sivuilta https://akerlundinsaatio.fi/


Helsingin Sanomain Säätiö

Säätiö tukee sananvapauden edistämiseen ja viestintään ja viestintäteollisuuteen liittyvää tutkimusta. Tutkimusapurahoja voi hakea ympäri vuoden, ja säätiön hallitus päättää apurahoista noin kolme kertaa vuodessa. https://www.hssaatio.fi/perustietoa-apurahoista/

Lisäksi on haettavana toimittajastipendejä, jotka on tarkoitettu vähintään viisi vuotta ammatissa toimineille ja uransa keskivaiheella oleville suomalaisille toimittajille. Stipendihaku järjestetään syksyisin ja on avoin myös freelance-toimittajille. Apuraha on tarkoitettu kokopäiväistä opiskelua varten, joten stipendiaattiaikana ei voi tehdä töitä. https://www.hssaatio.fi/mita-toimittajastipendiapurahaa-hakevalta-vaaditaan/


Uuden Suomettaren Säätiö 

Säätiö myöntää suomenkielisen median journalisteille apurahoja opintomatkoihin, kursseihin ja muuhun täydennyskoulutukseen sekä tutkimus- ja julkaisuhankkeisiin. Apurahoja voivat hakea sanomalehdistön ja muiden tiedotusvälineiden palveluksessa olevat toimittajat. Lisäksi säätiö kannustaa alan opiskelijoita pienehköin pro gradu -stipendein. Lisätietoja osoitteessa  https://www.sanomalehtimiesliitto.fi/uuden-suomettaren-saatio/


Huoltaja-säätiö

Säätiöllä on ollut keväisin haettavana toimittaja-apurahoja sosiaalialaa käsittelevään laatujournalismiin. Henkilökohtaista työskentelyapurahaa voi hakea artikkelin, ohjelman tai multimediaesityksen taustatyöhön ja tiedonhankintaan. Tietoa hakuajoista sivuilta https://www.huoltaja-saatio.fi/


Suomen Kulttuurirahasto 

Rahasto myöntää apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin. Apurahaa voi hakea esimerkiksi dokumenttielokuvan suunnitteluun, käynnistämiseen ja toteuttamiseen. Lisätietoja: https://skr.fi/apurahat


Taloustoimittajain säätiö 

Säätiö edistää muun muassa taloustoimittajien jatkokouluttautumista, työssä jaksamista, keskinäistä yhteydenpitoa ja itsensä kehittämistä. Säätiö myöntää apurahoja ja järjestää taloustoimittajille koulutustilaisuuksia, seminaareja ja virkistäytymistilaisuuksia. Apurahoja haetaan sähköisesti säätiön lomakkeilla. https://www.taloustoimittajainsaatio.fi/fi/apurahojen-esittely/


Svenska kulturfonden 

Säätiö tukee ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä sekä suomenruotsalaista toimintaa Suomessa. Muun muassa käsikirjoitusten ja podcastien tuottamiseen myönnetään apurahoja ja avustuksia myös muille kun ruotsinkielisille hakijoille, jos toiminta, johon avustusta haetaan, tukee säätiön tavoitteita. Hakuohjeet ja lisätietoja sivuilta https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/


Muut säätiöt

Omiin hankkeisiin soveltuvien apurahatahoja voi hakea sivuilta  https://saatiotrahastot.fi/apurahan-hakijalle/apurahatahoja/


YHDISTYKSET

Suomessa toimii aatteellisia yhdistyksiä ja etujärjestöjä, joiden jäsenet voivat hakea niiden myöntämiä apurahoja. Tässä muutama poiminta  RTTL:n jäsenille.


Hitaan journalismin yhdistys

Tämä tutkivaa journalismia edistävä yhdistys jakaa freelancereille työskentelyapurahoja. Hakuajat ja ohjeet löytyvät sivulta https://hidasjournalismi.fi/


Suomen tiedetoimittajain liitto ry 

Tämä valtakunnallinen etujärjestö myöntää tiedeviestinnän alalla toimiville ammattilaisille kohdeapurahoja syventävään työskentelyyn, koulutukseen, kokoukseen tai muuhun ammatilliseen tapahtumaan osallistumiseen, työmatkaan tai laitehankintaan. Jäsenten lisäksi apurahoja voivat hakea myös muut tiedeviestinnän tehtävissä toimivat henkilöt kahdesti vuodessa keväällä ja syksyllä. Lisätietoja liiton sivuilta: https://www.tiedetoimittajat.fi/etusivu/apurahat/


Terveystoimittajat ry

Yhdistyksen jäsenet voivat hakea Malmu Halosen rahaston apurahaa jatkokoulutukseen, siihen liittyvään matkaan, tausta- tai koulutusaineistoon tai ammattialan kokousmatkaan. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa: tammi-helmikuussa ja touko-elokuussa. Lisätietoja täältä: https://terveystoimittajat.fi/jaseneksi/


Konstsamfundet

Yhdistys tukee Suomen ruotsinkielisen kulttuurin eri alueita. Se myöntää hakemusten perusteella apurahoja muun muassa elokuva- ja mediatuotantoihin. Lisätietoja sivuilta https://konstsamfundet.fi/stipendier/


Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL ry

Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon kuuluvat av-kääntäjät voivat hakea myös SKTL:n Kopiosto-apurahoja. Hakuaikoja on kolme kertaa vuodessa, ja niistä tiedotetaan liiton verkkosivuilla ja Kääntäjä-lehdessä. Lisätietoja: https://www.sktl.fi/liitto/apurahat/


MATKA-APURAHOJA

Tässä muutama vinkki toimittajille suunnatuista matka-apurahoista.


Euroopan parlamentti

Parlamentin Suomen-toimisto myöntää toimittajille matka-apurahoja ja ilmoittaa haettavista apurahoista parlamentin sivuilla  https://www.europarl.europa.eu/finland/fi/media.html


Ministeriöt

Ulkoministeriö järjestää kerran vuodessa Kehitysakatemia-ohjelman, joka perehdyttää suomalaisia toimittajia kehityskysymyksiin. Ohjelmaan valitaan noin 10 toimittajaa. Lisätietoja ulkoministeriön sivuilta: https://um.fi/kehitysakatemia-perehdytysohjelma-toimittajille

Myös muiden ministeriöiden verkkosivuilta voi etsiä toimittajille suunnattuja apurahoja. Esimerkiksi ympäristöministeriö on aika ajoin myöntänyt ulkomaan matka-apurahoja toimittajille ja valokuvaajille toimitukselliseen työhön.


JOURNALISTILIITON VIRKISTYSSTIPENDIT

Journalistiliiton hallitus jakaa vuosittain virkistysstipendeinä lomaviikkoja joko Saariselän Tunturimajalle tai Vierumäelle. Hakuaika on syksyllä, yleensä lokakuussa. Stipendit julistetaan haettavaksi Journalisti-lehdessä ja liiton verkkosivuilla https://journalistiliitto.fi/fi/jasenpalvelut/virkistys-ja-apu/.


MUUTA

Tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksista voi hakea vinkkejä sivuilta https://tiedejatutkimus.fi/fi/