Mediarinki

Tessiä ei irtisanottu syksyllä 2016. Nämä ehdot ovat voimassa vuoden jatkopätkän eli lokakuun loppuun 2017.