Kevään kurssit 2024

KOULUTUSTA VAASASSA 25.5.2024


RÖSTVÅRD OCH RÄTT BRUK AV MIKROFON 

Kursen lämpar sig för alla som använder sin röst professionellt eller privat och är mån om att den hörs och att den håller länge både i produktioner inomhus och utomhus samt för dem som talar inför grupper eller i möten. Under kursen går vi igenom teoretisk information om hur rösten fungerar, vad som påverkar rösten och hur man vårdar den, vi lär oss använda röstvårdsmetoder och göra röstövningar som främjar röstens välmående och förbättrar dess uthållighet och tydlighet. Dessutom lär vi oss betydelsen av uppvärmning av rösten samt att känna igen tecken på överansträngd röst.

Vi studerar också olika sätt att använda mikrofoner, hur de fungerar och vad man ska ta hänsyn till när man talar i mikrofonen.


Kursen ordnas lördagen den 25 maj i Yle Svenskas lokaler på Abborrvägen i Vasa. Kursen lämpar sig för alla som jobbar på svenska eller har svenska som modersmål.

Kursen börjar kl. 10.00 och slutar kl. 17.00. Kursledare är logopeden Nina Hukkinen, en känd och erfaren skådespelare samt talterapeut, som jobbat som röstvårdare för Svenska Yle. Den andra kursledaren är medieteknikern Kim Blåfield. Kim arbetar främst med nyheter och producerar videoinnehåll för både webb, some och broadcast.

Kursen är gratis. För deltagare som kommer utanför Vasa, ersätts resekostnaderna enligt det billigaste transportmedlet. Eventuella boendekostnader ersätts för en natt och maximalt 120 euro. Kvitton skannas och skickas till Rtrf med reseräkningen. 

Ansökningen till kursen sker med bifogat formulär, senast den 5.5.2024. Till kursen väljs 12 personer, och 2 som reserv. De som valts får e-post några dagar efter ansökningstidens slut. 


Kursen möjliggörs genom medlemsersättningen från Kopiosto till Rtrf, som betalas för upphovsträttersättningar för webbinspelningar av audiovisuella program.


Mera information om kurser

rttlkurssit@gmail.com