Kokemuslisän soveltamisohje

Yhtyneet-sopimuksen kokemuslisästä soveltamisohje

26.4.2013

Kokemus ja osaaminen korottaa vähimmäispalkkioita vähintään viisi prosenttia.

Yleisradion kanssa on neuvoteltu Yhtyneet-sopimuksen kokemuslisän soveltamisohje. Kokemuslisästä sovittiin jo edellisissä työehtosopimusneuvotteluissa, mutta sen maksaminen ei ole sujunut kaikissa tapauksissa ongelmitta.

Kokemuksen kautta hankitusta osaamisesta kuuluu maksaa vähintään viiden prosentin korotus palkkioon. Jos kokemusta on huomattavan paljon, myös kokemuslisän pitää olla yli viisi prosenttia.

Tässä soveltamisohje kokonaisuudessaan:

 Yhtyneet-sopimuksen radio- ja tv-liitteet:

Kokemuslisä

Yhtyneet-sopimuksen 7 §:n kohdassa 1 sovitun mukaisesti tv- ja radioliitteissä kokemuksen kautta tai muulla tavoin hankittu osaaminen kyseisessä työtehtävässä korottaa palkkioliitteeseen kirjattuja vähimmäispalkkioita vähintään 5 %:lla.

Sopimusosapuolten yhteinen soveltamisohje:

 • Kokemuslisän maksamisen perusteena on kokemuksen tuoma osaaminen kyseisessä työtehtävässä.
 • Kokemuslisään oikeuttavan osaamistason saavuttaminen edellyttää tyypillisesti noin viiden vuoden työskentelyä vastaavissa tehtävissä. Yksittäisen työntekijän oikeus kokemuslisään arvioidaan kokonaisharkinnalla ottaen huomioon tässä esitetyt kriteerit.
 • Osaamista arvioidaan suhteessa kuhunkin työtehtävään. Henkilö voi näin ollen olla oikeutettu kokemuslisään vain osassa töistään.
 • Useimmissa työtehtävissä olennaista on kokemus ja osaaminen nimenomaan kyseisessä genressä, välineessä, tekotavassa ja/tai ohjelmatyypissä. Joissain työtehtävissä moniosaamisella on keskeinen merkitys.
 • Kokemuksen tuoma osaaminen ilmenee työtehtävästä riippuen esimerkiksi:
  • journalistisena/ taiteellisena osaamisena
  • teknisenä osaamisena
  • työn laatuna
  • suunnittelu- ja organisointiosaamisena
  • esiintymisosaamisena ja/tai
  • muuna kyseisen työtehtävän kannalta merkityksellisenä taitona.