Journalistiliiton valtuusto hyväksyi sähköisen median neuvottelutulokset

26.10.2013

Suomen Journalistiliiton valtuusto hyväksyi kaikki Radio- ja telvisiotoimittajien liiton jäseniä koskevat sähköisen median työehtosopimukset 25.10.2013. Sopimukset koskevat Ylen ja MTV:n työsuhteista ja freelancerohjelmatyötä sekä  Elokuva- ja tv-toimintaa ja Mediaringin vuokratyön ehtoja.

Neuvottelutulokset löytyvät edunvalvonta-sivuilta:

http://www.rttl.fi/tyoehtosopimukset/

Journalistiliiton lehdistösopimus jäi keskitetyn ratkaisun ulkopuolelle ja sopimus on katkolla syksyllä 2014.