RTTL:n hallitus keskusteli SJL:n toimintaohjelmasta ja puheenjohtajavaalista

21.10.2014

Pätevin ehdokas johtamaan liittoa

Lähestyvä valtuuston kokous  puhutti RTTL:n hallitusta 20.10. Puheenjohtajaehdokkaita käytiin jälleen kerran läpi. Journalistiliiton puheenjohtajaksi ovat ehdolle Hanne Aho (SAL), Juha Keskinen (HSY) ja Arto Nieminen (RTTL). RTTL:n hallitus toivoo, että valtuuston edustajat äänestäisivät pätevimmän ehdokkaan puheenjohtajaksi – riippumatta siitä, mistä yhdistyksestä ehdokas tulee. Puheenjohtajan on ennen muuta kyettävä luotsaamaan työehtosopimusneuvotteluita, mutta hänellä pitää myös olla näkemys yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta – mm. freelancereiden sosiaaliturva olisi turvattava lakimuutoksin. Hallituksella oli varsin yhtenäinen näkemys siitä, kuka ehdokkaista olisi pätevin.

Puheenjohtajatenteissä kaikilla on mahdollisuus testata, käykö oma näkemys yksiin ehdokkaiden näkemysten kanssa.  Kokouksessa todettiin, että seuraavat puheenjohtajatentit ovat Keski-Suomen Journalistien tentti 22.10., Turkulaisten ja tamperelaisten lehtijournalistien syysristeily 26.10. ja Pressiklubin puheenjohtajatentti marraskuussa. Pressiklubille toivotaan jäsenten saapuvan sankoin joukoin testaamaan ehdokkaiden pätevyyttä.

Liiton toimintasuunnitelma

Valtuustossa käsitellään toki muitakin asioita kuin valitaan liitolle puheenjohtaja seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Valtuuston käsittelyyn on mm. tulossa Suomen journalistiliiton toiminta- ja talousohjelma. Siihen RTTL esittää muutamia tarkennuksia ja uudelleen muotoiluja.

Aluksi RTTL toteaa, että on hyvä, että SJL varautuu mediakentän muutokseen. RTTL:n mielestä liiton jäsenrajoja ja toimintaa on laajennettava, jotta liitto säilyisi toimintakykyisenä ja pystyisi hoitamaan tärkeintä tehtäväänsä, edunvalvontaa.

RTTL kannattaa toimintakertomuksessa kirjattua pyrkimystä entistä yhtenäisempään liittoon. Toimintakertomuksessa todetaan, että liitto koostuu yhdistyksistä, jotka jakautuvat kahden eri periaatteen mukaisesti: sekä journalistisen työn eri alojen mukaan että maantieteellisesti. Lause "Näiden suhdetta on arvioitava" on RTTL:n lausunnon mukaan kuitenkin epämääräinen ja saattaa herättää mielikuvan muuttaa liiton rakennetta. Lausetta olisi täsmennettävä.

Lisäksi: "Työmarkkinoiden kehitystä koskevassa kappaleessa mainitaan, että alan toimintaedellytysten parantaminen yhdessä työnantajien kanssa on myös työntekijöiden etu. RTTL toivoo, että pelkän asian toteamisen sijasta lauseessa esitettäisiin selkeä pyrkimys parantaa alan toimintaedellytyksiä."

Kolmas huomautus koskee toimintasuunnitelman viestintäpolitiikka-kappaletta. Toimintasuunnitelmassa todetaan, että ammattikorkeakoulujen media-alan koulutuspaikkojen määrä on edelleen liian suuri. RTTL toteaa omassa lausunnossaan, että osa media-alan opettajista on Journalistiliiton jäseniä. Koulutuspaikkojen vähentäminen vaikuttaisi SJL:n opettajajäsenten työllisyystilanteeseen. Kokouksessa todettiin, ettei viime aikoina ole esitetty selkeitä tilastoja eri oppilaitosten – niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujenkin – oppilaspaikkojen määristä, ja siitä, miten eri oppilaitoksista valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet.

Eläkeläisjäsenmaksu

Valtuuston käsittelyyn on tulossa myös Suomen Journalistiliiton eläkeläisjäsenmaksua koskeva sääntömuutosesitys. RTTL toteaa omassa lausunnossaan, että aihe on "vaikea, herkkä ja voimakkaita mielipiteitä herättävä". Eläkeläisjäsenmaksun määrääminen on kuitenkin väistämättä edessä. Tässä tilanteessa on hyvä, että on päädytty kompromissiin, jonka mukaan jäsenmaksu astuisi voimaan vasta tuleville eläkeläisille; takautuvasti eläkeläisten jäsenmaksua ei pantaisi täytäntöön. RTTL toteaa lausunnossaan, että "kompromissi on hyvä ja rauhoittaa keskustelua".

Ylen yt:t

Kokouksessa käsiteltiin myös yhdistysten kuulumisia. YOT kertoi Yleisradion yt-neuvotteluista, joissa indeksikorotuksen jäädyttämisen seuraukset ovat täsmentyneet 10 miljoonasta eurosta 5,6, miljoonaksi euroksi.  Tästä huolimatta uhkaa edelleen 177 yleläistä irtisanominen. Neuvottelut jatkuvat marraskuulle.

Raportin kirjoitti Kirsi Mattila