100 saa lähteä Pöllölaaksosta

11.6.2015

Mediahub Helsinki Oy:n ja MTV Oy:n yt-neuvottelut päättyivät tänään. Suorien irtisanomisten määrä oli yt:n päättyessä yhteensä 81. Näistä Suomen Journalistiliiton jäseniä on 26. Yhteensä väki vähenee muut ratkaisut laskien 100 henkilöllä.

 

Neuvottelut olivat erittäin raskaat.

MTV:lle uutisia tekevän tuotantoyhtiö Mediahubin yt-prosessi johti työnantajan päätösten myötä 37 työntekijän vähentämiseen. Työsuhteen päättymisistä 28 on suoria irtisanomisia. Muut vähennykset toteutuivat eläkeratkaisuin ja työajan lyhennyksillä.

Irtisanotuista liki kaikki, 24 on edustamamme Suomen Journalistiliiton jäseniä (SJL).

Yt-prosessin alkaessa työnantaja ilmoitti Mediahubin vähennystavoitteeksi 50 työntekijää.

Emoyhtiö MTV Oy:ssa yt-prosessi johti 60 henkilön vähentämiseen. Työsuhteen päättymisistä suoria irtisanomia on 53. Muut vähennykset toteutettiin eläkeratkaisuin ja vähentämistarvetta loivensi myös muutama vapaaehtoinen irtisanoutuminen.  Irtisanotuista 2 on edustamamme Suomen Journalistiliiton jäseniä.

Yt-prosessin alkaessa työnantaja ilmoitti MTV OY:n vähennystavoitteeksi 75 työntekijää.  

Molempien yhtiöiden vähentämistarve oli yt-prosessin alkaessa yhteensä 125 (50 Mediahubissa ja 75 MTV Oy:ssa). Suorien irtisanomisten määrä oli yt:n päättyessä yhteensä 81. Näistä edustamamme Suomen Journalistiliiton jäseniä on 26.  Yhteensä väki vähenee muut ratkaisut laskien 100 henkilöllä.

MOT:in luottamusmies Kari Pyrhönen ja puheenjohtaja Sari Korpela-Välisaari toteavat, että

Irtisanomisten määrää pystyttiin neuvotteluissa pudottamaan säästöpaketilla, jonka seurauksena henkilökunta molemmissa yhtiöissä tinkii työehdoistaan ja työsuhteensa eduista.

– MTV:ssä käytiin nyt kolmannet yt-neuvottelut neljän vuoden sisällä. Nämä neuvottelut olivat selvästi raskaimmat. Yhtiön esittämä vähennystarve oli niin raju, että suorien irtisanomisten välttäminen oli mahdotonta.

– Mediahubissa saimme irtisanomiset lähtöluvusta lähes puoleen ja MTV Oy:ssa jäseniämme irtisanottiin siis 2.  Yt:n päätös oli kuitenkin yhteensä murheellisen iso luku, kun työntekijöitä näissä yhtiöissä oli ennen yt:n alkua yhteensä n. 412. Väki väheni yt-ratkaisuilla liki 25 prosentilla.

 

– Jätimme yt-neuvottelujen päättyessä erimielisyyskannanoton, jonka mukaan kiistämme irtisanomisperusteet, koska työnantaja ei ole osoittanut, että työt loppuvat tai vähenevät merkittävästi. Pääsääntöisesti ne työt, joista ihmisiä on nyt irtisanottu, jatkuvat molemmissa yhtiöissä. Näin ollen katsomme, että tuotannolliset syyt eivät täyty yt-lain edellyttämällä tavalla. Samoin katsomme, että irtisanomisjärjestyksessä ei ole noudatettu työehtosopimuksemme kirjausta, he toteavat  

Hyvin ikävää on se, että yt-prosessin suurimpana syynä on erityisesti MTV:n johdon epäonnistunut liiketoimintastrategia koskien maksu-tv:tä. Maksu-tv on viime vuosina tuottanut MTV:lle suuret tappiot. Nyt irtisanotut ihmiset ovat täysin syyttömiä tällaiseen epäonnistumiseen.

– Olemme huolissamme yhtälailla irtisanottujen työtoveriemme kuin jäljellejäävien työntekijöiden jaksamisesta tällaisen hyvin raskaan yt-prosessin jäljiltä.

– Saneerausten seurauksena MTV:n brändille tähän saakka merkittävä ohjelmatyö laajana uutispalveluna kokee kovan kolauksen ja sitä tehdään merkittävästi pienemmällä väellä. Erikoisosaamista, tutkivaa journalismia sekä mahdollisuutta pitkien taustoittavien juttujen ja dokumenttien tekemiseen karsitaan kovalla kädellä.

– Tällainen kehitys on huolestuttavaa. Meille on selvästi sanottu, että uutistyötä tehdään nyt päivittäiseen perusuutisointiin ja nopeaan nettikilpailuun painottuen. Tämä laji on erittäin kilpailtu ja tiedonvälitystä kaventava. Tällaisiin päätöksiin eivät vaikuta yksin taloudelliset syyt, vaan myös se, millaisia valintoja Mediahub sekä yhtä lailla tilaajayhtiö MTV Oy tekevät - millaista journalismia ne arvostavat.