Työttömyysturvalaki muuttuu - Journalistiliitto reagoi

4.12.2015

Journalistiliitolle on tullut   freelancereilta kyselyitä koskien työttömyysturvalain muutosta.

 
Freelancerit ovat kysyneet, aikooko Journalistiliitto jotenkin reagoida
muutokseen, joka joidenkin lähteiden mukaan olisi katastrofi friikuille ja
itsensätyöllistäjille. Ihan täydellisenä katastrofina SJL ei
työttömyysturvalain muutosesitystä kuitenkaan pidä –  esitystä on
liiton lakimiesten mielestä tulkittu väärin – mutta parannettavaa
siinä on.

SJL on reagoinut lakiesitykseen mm. antamalla siitä lausunnon eduskunnan
sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Asiasta tiedotettiin Journalistiliiton
sivuilla:
  http://www.journalistiliitto.fi/uutiset/sjl-selkiyttaisi-hallituksen-tyottomyysturvaesitysta/ .
Viesti ei kuitenkaan tavoittanut kaikkia asiasta kiinnostuneita, ja siksi
asia on herättänyt kysymyksiä. Tiedotteeseen kannattaa tutustua.

Keskiviikkona 2.12. liiton free-asioita hoitava lakimies Jussi Salokangas,kävi myös eduskunnassa lausumassa aiheesta. Tiivistelmä Jussin
esityksestä löytyy
täältä: http://www.journalistiliitto.fi/uutiset/sjl-n-lakimies-tyottomyysturvalaista-esitys-kaipaa-edelleen-selkiyttamista/