RTTL: Ylen ulkoisten ostojen 30 %:n kiintiö olisi haitaksi media-alalle

15.2.2016

Vahvaa julkista palvelua ja luovan alan veturia tarvitaan turvaamaan kotimainen sisällöntuotanto kansainvälisen tarjonnan puristuksessa. Näin kommentoivat RTTL:n jäsenjärjestöt Vanjoen työryhmän raporttia yhteisessä kannanotossaan.

Anssi Vanjoen johtama työryhmä sai syksyllä 2015 tehtäväkseen pohtia laaja-alaisesti suomalaisia mediamarkkinoita. Työryhmä julkaisi raporttinsa joulukuussa.

Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL:n mielestä raportissa on monta hyvää ehdotusta. Esimerkiksi mainonnan sääntelyn purku lisäisi suomalaisen kaupallisen median toimintamahdollisuuksia. Myös digitaalisten sisältöjen arvonlisäveron alentaminen 24 prosentista 10 prosenttiin on tervetullut ehdotus.

Suurin osa työryhmän esityksistä keskittyy kuitenkin enimmäkseen Ylen toiminnan heikentämiseen tavalla tai toisella. Yleä koskevat kohdat eivät ole yksiselitteisen positiivisia media-alan kokonaiskehityksen kannalta. Kaupallisen ja julkisen median vastakkainasettelu on muutoinkin alalle haitallista.

Työryhmä ehdottaa, että Yle käyttäisi liikevaihdostaan 30 prosenttia ostoihin ulkopuolisilta tuotantoyhtiöiltä. Vaatimus tarkoittaisi käytännössä sitä, että Yle joutuisi merkittävästi ajamaan omaa tuotantoaan alas. Ylen omien laskelmien mukaan sen kulttuuri-, draama- ja viihdetuotanto jouduttaisiin lopettamaan kokonaan.

Julkisen palvelun mediayhtiön heikentäminen työryhmän esittämässä laajuudessa ei ole kenenkään etu. Se vaarantaisi tiedonvälityksen riippumattomuuden ja heikentäisi demokratiaa. Vahvaa julkista palvelua ja luovan alan veturia tarvitaan turvaamaan kotimainen sisällöntuotanto kansainvälisen tarjonnan puristuksessa. Maassa tarvitaan pirstaloituneen kaupallisen tuotantokentän vastapainoksi julkista palvelua, jossa tuotantoa voidaan tehdä myös pitkällä tähtäimellä. Parhaimmillaan julkisen palvelun sisällöntuotanto tukee kotimaista kaupallista sisällöntuotantoa

Yle on viime vuosina pyrkinyt oma-aloitteisesti lisäämään ulkopuolisia ostojaan, vaikka yleveron indeksikorotuksien poisto onkin pakottanut Ylen rajoittamaan hankintojaan tuotantoyhtiöiltä. Silti kotimaisen av-alan edistäminen on edelleen Ylelle tärkeää. Ylen ostojen jatkuminen tuotantoyhtiöiltä onkin välttämätöntä alan monimuotoisuuden ja työllisyyden kannalta, sillä kaupalliset tuotantoyhtiöt työllistävät merkittävästi suomalaisia sisällöntekijöitä. Julkisen palvelun ulkopuolisten ostojen tulee kuitenkin tapahtua yhteistyössä ja hallitusti. Vahva ja toimintakykyinen julkisen palvelun yhtiö pystyy ostamaan ulkopuolisilta yhtiöiltä merkittävän määrän tuotantoa ilman kiintiöitäkin. Näin media-alan kotimaiset kaupalliset toimijat ja sisällöntuotanto selviävät kilpailukykyisinä.

Kymmenestä suurimmasta Suomessa toimivasta tuotantoyhtiöstä 8 on ulkomaisessa omistuksessa. Työryhmän esittämä ulkopuolisten ostojen kiintiö on ongelmallinen myös siinä suhteessa, että silloin verovaroja ohjautuisi väistämättä nykyistä selvästi enemmän ulkomaille.

RTTL on huolissaan myös siitä, että monet tuotantoyhtiöt eivät noudata alan työehtoja, käyttävät palkatonta harjoittelijatyövoimaa ja polkevat näin alan hintatasoa. Verorahoitteisella Ylellä on velvollisuus noudattaa yhteistyökumppaniensa kanssa toimiessaan alalla yhteisesti sovittuja työehtoja, palkkatasoa ja etiikkaa.

Yleisradion tehtävien tarkempi määrittely on viestintäviraston ja viime kädessä eduskunnan asia. Radio- ja televisiotoimittajien liitto toivoo, että lopullinen päätös Ylen asemasta, sisällöntuotannon laajuudesta ja rahoituksesta tehdään aidon parlamentaarisesti demokratiaa, moniäänisyyttä ja riippumattomuutta kunnioittaen.

Ari-Pekka Sirviö

puheenjohtaja

Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL

p. 040-5190099

 

Sekä RTTL:n jäsenyhdistykset:

Aito Tehtaan ohjelmatyöntekijät ATOT

Freelanceammattiosasto FAO

MTV:n ohjelmatyöntekijät MOT

Nelosen ohjelmatyöntekijät NOT

Yhdistyneet mediatyöntekijät YMT

Ylen ohjelmatyöntekijät YOT