RTTL:n mielestä Ylen otettava Mäenpään selvitys vakavissaan

16.5.2017

Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL pitää hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään raporttia hyvin kattavana ja perusteellisena selvityksenä.

RTTL pitää erittäin tärkeänä sitä, että toimituksissa taataan työrauha ja journalistien mahdollisuus toteuttaa riippumatonta ja rohkeaa toimituksellista työtä varmistetaan. Yleisradion toiminnan on oltava kokonaisuudessaan riippumatonta ja journalistien vapautta ja vastuuta vaalivaa. Yleisradion on oltava niin sanotusti kansan palveluksessa ja tarvittaessa myös vaikeista asioista on kerrottava ennen muuta journalistisin perustein.

Erityisen tärkeää on taata se, etteivät vallankäyttäjät pääse vaikuttamaan yleisradion ohjelmasisältöihin, vaan päätökset niistä on tehtävä yksinomaan toimitusten sisällä. Mäenpään ehdottama riippumattomuuskirjaus on hyvä saada lakiin.

RTTL tukee ja tekee aktiivisesti yhteistyötä Ylen ohjelmatyöntekijöiden kanssa siinä, että raportissa ehdotettuja toimenpiteitä laitetaan käytäntöön, eikä raportti jää vain yksittäiseksi selvitystyöksi. 

RTTL haluaa myös muistuttaa, että Ylen Uutis- ja ajankohtaistoimituksessa Sipilä-gaten aiheuttama kriisi on saatava vakautettua ja ihmisten työnhyvinvointia on tuettava.

 

Lisätietoja: 

Sari Korpela-Välisaari 050 395 6099

RTTL:n puheenjohtaja