Esitä tiedonjulkistamispalkintoa RTTL:n jäsenelle!

5.10.2023

Mistä ja kenelle?

Palkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen
tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä,
joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä
yhteiskunnalliselle keskustelulle. Palkinto myönnetään ajankohtaisesta
tiedonjulkistamistyöstä, jonka tuote voi olla korkeatasoinen tietoteos
tai muu tietotuote. Palkinto voidaan myöntää myös esimerkillisestä,
pitkäjänteisestä ja monimuotoisesta tiedonjulkistamistyöstä.

Palkinnot myönnetään tekijälle tai työryhmälle. Erityisen ansioituneesta
ja pitkäaikaisesta työstä voidaan myöntää tiedonjulkistamisen
elämäntyöpalkinto. Palkintoa ei myönnetä suppeille asiantuntijapiireille
tarkoitetuista tieteellisistä julkaisuista tai suppean yleisön
oppimateriaalien tuottamisesta.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkintojen määrä ja suuruus päätetään
vuosittain. Neuvottelukunta tekee esityksen opetus- ja
kulttuuriministeriön varaaman palkintomäärärahan puitteissa.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkintoja on myönnetty vuodesta 1968 alkaen.
Tutustu aiemmin myönnettyihin palkintoihin
https://tjnk.fi/fi/valtionpalkinnot/myonnetyt-palkinnot

Lue lisää valtionpalkintojärjestelmän historiasta ja tiedonjulkistamisen
valtionpalkinnon taustasta
https://tjnk.fi/fi/valtionpalkinnot/tiedonjulkistamisen-palkinnon-tausta

Kuka ja miten?

Tee hyvin perusteltu esityksesi palkittavasta
henkilöstä/henkilöistä/työryhmästä RTTL:n
tiedonjulkistamispalkintotyöryhmälle viimeistään tiistaina 31.10.2023.

Esitykset lähetetään sähköpostitse työryhmän sihteerille Anna-Kaisa
Vihavainen-Bäckmanille osoitteella tjnk.palkinto@gmail.com. Liitä mukaan
tausta-aineisto (esim. linkit ohjelmiin) palkittavaksi ehdotettavista
TV- ja radio-ohjelmista.