JSN:N PUHEENJOHTAJA 2020-2023 HAKUILMO

21.5.2019

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys hakee JSN:n puheenjohtajaa.
Julkisen sanan neuvosto (JSN) on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys hakee

JSN:N PUHEENJOHTAJAA

päätoimiseen tehtävään toimikaudelle 2020–2023

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. 


Puheenjohtaja johtaa noin kymmenen kertaa vuodessa kokoontuvaa neuvostoa, joka käsittelee kanteluja sekä tulkitsee Journalistin ohjeita ja hyvää journalistista tapaa. Puheenjohtaja seuraa median ja journalistisen etiikan kehitystä sekä pitää huolen itsesääntelyjärjestelmän toimivuudesta yhdessä kannatusyhdistyksen hallituksen kanssa. Hän osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun journalistisesta etiikasta ja median itsesääntelystä.


Puheenjohtaja johtaa myös JSN:n toimiston työskentelyä ja vastaa JSN:n taloudenhoidosta. Hän toimii kannatusyhdistyksen ja sen hallituksen sihteerinä.


Tehtävä edellyttää vahvaa perehtyneisyyttä journalistiseen etiikkaan ja sananvapauskysymyksiin, media-alan ja sen uusien kehitystrendien tuntemusta, esiintymisvalmiuksia, kielitaitoa sekä käytännössä osoitettuja johtamis- ja yhteistyötaitoja.

 
Puheenjohtaja valitaan neljän vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2020 alkaen. Puheenjohtaja voidaan valita myös toiseksi nelivuotiskaudeksi. Valinta tehdään joka kerta julkisella haulla.


Hakemukset palkkatoiveineen 14.6.2019 mennessä osoitteeseen sirkka.saarinen@medialiitto.fi.
 

Lisätietoja: Kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Holmberg, p. 040 735 1690.