Jusanek: JSN on toimintakykyinen

30.8.2018

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen hallitus on selvittänyt julkisuudessa esitettyjä väitteitä neuvoston toimiston johtamisesta ja työilmapiiristä

JULKISEN SANAN NEUVOSTON KANNATUSYHDISTYS

Mediatiedote

29.8.2018

Julkaistavissa heti

JSN:n toimiston työyhteisön toimintaa kehitetään
– neuvosto on toimintakykyinen

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen hallitus on selvittänyt julkisuudessa esitettyjä väitteitä neuvoston toimiston johtamisesta ja työilmapiiristä kuulemalla kaikkia asianosaisia.

Väitteet koskevat pääosin syksyllä 2016 esille tuotuja ongelmia, joihin puututtiin jo tuolloin.

Hallituksen arvion mukaan toimiston toiminta on kehittynyt parempaan suuntaan. Tätä suuntaa tulee jatkossa vahvistaa.

”Hallitus on ottanut esitetyt väitteet vakavasti. Tuemme työyhteisön toimintaa sekä sen johtamisen kehittämistä normaalein työnohjauksen keinoin”, kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Hanne Aho kertoo.

Julkisuudessa on käsitelty myös hyvää journalistista tapaa tulkitsevan ja kanteluita käsittelevän Julkisen sanan neuvoston toimintaa. Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen hallitus kunnioittaa neuvoston päätöksenteon itsenäisyyttä ja ottaisi kantaa sen tilanteeseen vain siinä tapauksessa, että neuvoston toimintakyky olisi uhattuna. Hallituksen arvion mukaan neuvosto on toimintakykyinen.

Kannatusyhdistyksen hallitus on tyytyväinen Julkisen sanan neuvoston merkityksen kasvuun sananvapauden ja vastuullisen journalismin puolestapuhujana. ”Haluamme turvata tämän tärkeän tehtävän toteutumisen sekä toimiston työrauhan yhdessä Elina Grundströmin ja henkilöstön kanssa”, Aho toteaa.

Lisätietoja:

JSN:n kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Hanne Aho,

p. 050–525 4345