RTTL:n jäsenyhdistysten TES-neuvottelut loppusuoralla

11.3.2022

RTTL:n jäsenyhdistysten jäseniä koskevista työehtosopimuksista valtaosa on saatu neuvoteltua. Nelosen ohjelmatyöntekijät NOT ry:tä koskevat Sanoman radioiden neuvottelut ovat vielä edessä. 

Viimeisimpänä sopu saavutettiin MTV:n sisällöntekijöitä koskeneissa neuvotteluissa, kun neuvotteluosapuolet Journalistiliitto ja Palvelualojen työnantajat Palta hyväksyivät torstaina 10.3.  sovintoesityksen. Myös Media- ja ohjelmatyöntekijät MOT ry:n hallitus hyväksyi sovintoesityksen 10.3.  Sovintoehdotus syntyi valtakunnansovittelijan toimistolla tiistaina 8.3.  Sovun myötä poistui perjantaiksi 11.3. ilmoitettu lakonuhka.  

Hyväksytty työehtosopimusta koskee 160 MTV:n sisällöntekijää. 

Sopimuskausi on 24 kuukautta ja sopimus on voimassa 29.2.2024 asti. Toinen vuosi on niin sanottu optiovuosi eli jos palkankorotuksesta ei sovita, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2023. 

Palkat nousevat tänä vuonna 2,0 % 1.5. alkaen. Korotuksesta yleiskorotusta on 1,6 % ja yrityskohtaista erää 0,4 %. 

Sopimukseen saatiin myös mm. parannuksia esimerkiksi jaksoylityökorvauksiin ja luottamushenkilön tiedonsaantiin. 

Monet tärkeät kysymyset saatiin ratkottua paikallisesti, MTV:n ja MOT ry:n neuvotteluissa.   


Ylen ohjelmatyöntekijät YOT ry 

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimusneuvotelut saatiin päätökseen helmikuun lopulla ja uusi työehtosopimus tuli voimaan 1.3.

Sopimus nostaa palkkoja kesäkuun alussa 1,6 prosentin yleiskorotuksella ja lisäksi 0,4 prosentin paikallisella erällä, jonka jaosta päättää työnantaja.

Vuoden 2023 palkankorotuksista sovitaan 15.12.2022 mennessä. Jos palkkaratkaisua ei synny, työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään helmikuussa 2023. Silloin on edessä uudet neuvottelut koko sopimuksesta.

Sopimus sisältää myös tekstimuutoksia, joista tärkeimpiä ovat mm. henkilökohtaisen palkanosan vähintään osittainen säilyminen työntekijän siirtyessä ylempään palkkaluokkaan. 

Määräaikaisuuden jatkosta kertominen aikaistuu ja vähintään vuoden kestävät määräaikaiset tehtävät ja vakituiset työsuhteet on avattava avoimeen hakuun ainakin yhtiön sisällä. 

Uusia palkallisia vapaapäivä ovat läheisen omaisen hautauspäivä ja oma kutsuntapäivä.  Etätöistä ja perhevapaista neuvotteluita jatketaan yhtiön sisällä.


Yhtyneet-sopimuksella tekevät FAOn jäsenet ja kääntäjät 

Yleisradion Yhtyneet-sopimuksen neuvotteluissa päästiin myös sopuun helmikuun lopulla.  

Sopimus koskettaa noin 200 Yleisradion työsuhteista freelanceria. Uusi sopimus on voimassa 1.3.2022-29.2.2024.  Palkkiot nousevat tänä vuonna 2 %. Seuraavan vuoden palkankorotus sovitaan myöhemmin. Sopimuksen myötä myös kääntäjien palkkioihin tulee pieniä parannuksia ja selkeytyksiä.

Neuvotteluissa sovittiin myös sopimuskaudella aloittavista työryhmistä, joissa neuvotellaan palkkioiden korotusten perusteiden uusimisesta ja palkan maksamisesta työntekijän jäädessä perhevapaalle. Jatkossa äideillä ja isillä olisi mahdollisuus saada palkkaa perhevapaan ajalta.


Elokuva- ja tv-tuotantojen työehtosopimus ns. ELO-TV-tes  

MOT ry:n jäsenistä osaa koskettaa ns. Elo-tv-tes eli Elokuva- ja tv-tuotantoja koskeva työehtosopimus. Neuvotteluissa saavutettiin sopu jo tammikuun lopulla. 

Sopimus tuli voimaan helmikuun alussa ja jatkuu 31.1.2024 asti, mikäli vuoden 2023 palkkaratkaisusta päästään sopimukseen tämän vuoden marraskuun loppuun mennessä.

Sekä henkilökohtaiset että taulukkopalkat nousevat 2 prosentilla 1.5.2022. 

Henkilökohtaisten palkkojen korotuksessa 0,5 prosenttia on yrityskohtaista erää, jonka jakamisesta päättää työnantaja.

Sopimuksessa on myös tekstimuutoksia, joilla edistetään henkilöstön työssäjaksamista. Tällaisia ovat mm. työajan sijoitteluun liittyvät parannukset, esimerkiksi  parannukset lepoaikoihin ja työajan tasoittumiseen jaksotyössä.

Sopimus koskettaa kaikkiaan n. noin 1 400 elokuva- ja tv-tuotantoammattilaista. 

Suomen Journalistiliittoon heistä kuuluvat RTTL:läiset MOT:n jäsenet ja Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry:n jäsenet, joita on yhteensä n. 700.    

Myös elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus Mediarinki Oy:n kanssa hyväksyttiin helmikuussa. 

Sopimuksen mukaan palkat korottuvat samalla tavalla kuin elokuva- ja tv-tuotannoissa, 1.5. henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja vähimmäispalkkoja korotetaan 2 prosentilla. Sopimus on voimassa 31.1.2024 asti, jos vuoden 2023 palkkaratkaisusta päästään sopuun marraskuun loppuun mennessä.


Nelosen ohjelmatyöntekijät NOT ry

NOT ry:n Sanoman radioissa työtä tekeviä jäseniä koskevat työehtoneuvottelut ovat alkamassa. Sopimus umpeutuu toukokuun lopussa 31.5.  Neuvotteluita käydään Journalistiliiton ja Medialiiton välillä, tarkasta neuvotteluajankohdasta ei ole vielä sovittu. 


AV-käännösyritykset 

Av-kääntäjiä koskevat neuvottelut alkavat 15.3. 

Journalistiliitto neuvottelee sopimuksesta yhdessä Akavan Eritysalat ry:n kanssa.