RTTL:n tietosuojaseloste

25.5.2018

Tämä on yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Radio- ja televisiotoimittajien liiton jäsenille, henkilökunnalle, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.

RADIO- JA TELEVISIOTOIMITTAJIEN LIITTO RY - RTTL

Tietosuojaseloste

Tämä on yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Radio- ja televisiotoimittajien liiton jäsenille, henkilökunnalle, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 12 ja 13 artikla)

1. Tiivistelmä henkilötietojen käsittelystä:

Henkilötietojen käsittelijä

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry

Y-tunnus: 0201912-7

Uutiskatu 2, 00240 Helsinki

Yhteyshenkilö henkilötietoja koskevissa asioissa

Toiminnanjohtaja Anneli Salmivaara

PL 76, 00024 Yleisradio

Sähköposti: rttl(at)yle.fi

Puhelin: 040 1288 992

Kenen tietoja käsittelemme?

  • Jäsenet
  • Jäseneksi hakevat
  • Palveluntoimittajat
  • Sidosryhmät
  • Henkilökunta
  • Työnhakijat
  • Verkkosivun kävijät

  Mistä saamme tiedot?

  • Jäsenen tiedot saamme jäseneltä itseltään ja Suomen Journalistiliiton jäsenrekisteristä
  • Jäseneksi hakevan tiedot saamme tältä itseltään
  • Palveluntoimittajan tiedot saamme tältä itseltään
  • Sidosryhmään kuuluvan tiedot tältä itseltään tai julkisista tietolähteistä
  • Henkilökuntaan kuuluvan tiedot tältä itseltään
  • Rekrytointiin osallistuvan tiedot tältä itseltään

  Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?

  • Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Suomen Journalistiliitossa käsitellään jäsenyysasiat sekä Kopiosto ry:ssä valtakirjan antaneiden tietoja valtakirjan voimassaolon ajan.
  • Palveluntoimittajan tiedot poistetaan 12 kuukauden sisällä sopimusvelvoitteiden täyttämisestä.
  • Sidosryhmien kohdalla poistamme tiedot 12 kuukauden sisällä yhteistyön päättymisestä.
  • Henkilökunnan tietoja säilytetään työsuhteen päättymisen jälkeen erityislaeissa säädetyllä tavalla, esimerkiksi palkkakirjanpitoa 10 vuotta.
  • Rekrytointiin osallistuneen tiedot poistetaan 12 kuukauden kuluessa prosessin päättymisestä.

  Huom! Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa myös esimerkiksi kirjanpitolaki. Kirjanpitolain mukaan tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Jos tilikausi on päättynyt esimerkiksi 30.4.2018, tositteita on säilytettävä 31.12.2024 asti. Kirjanpitolaki voi siis aiheuttaa joiltakin osin yllä mainittua pidempiä henkilötietojen säilytysaikoja.

  Henkilötietoja voidaan säilyttää joissakin tilanteissa tätä pidempään. Säilytämme 10 vuoden ajan sopimukset ja muut merkitykselliset asiakirjat. Syynä on vahingonkorvausvelvollisuuden vanhenemisaika, joka yleensä päättyy kymmenessä (10) vuodessa vahingon sattumisesta tai sen havaitsemisesta lukien.

  Huom 2! Kaikki RTTL:n itse tuottama, liiton ja jäsenyhdistysten toimintaan liittyvä aineisto säilytetään pysyvästi. Tällaista aineistoa ovat mm. pöytäkirjat, toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat.

  Näitä tietoja käsittelemme

  Käsittelemme vain tietoja, jotka olet meille toimittanut, tai joiden käsittelyyn olet antanut suostumuksesi, esimerkiksi:

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Työnantaja
  • RTTL:n jäsenyhdistys ja osasto
  • Henkilötunnus
  • IP-osoite
  • Ammattinimike

  Oikeutesi

  • Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot.
  • Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.
  • Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.
  • Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
  • Rajoittamisoikeus: Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
  • Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä.
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus saada jäsenrekisteriin talletetut henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa.

  Oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen rttl(at)yle.fi. Pyynnössä tulee yksilöidä mihin/milloin syntyneeseen materiaaliin se kohdistuu.

  Miksi käsittelemme tietojasi ja millä perusteella?

  Radio- ja televisiotoimittajien liitto käsittelee useiden ihmisryhmien henkilötietoja. Pääosin käsittelyn tarkoituksena on jäsenpalvelujen tuottaminen yhdistyksen jäsenille. RTTL ylläpitää keskitetysti yhdistyslain 11 § mukaista luetteloa jäsenistään. Tallennettuja tietoja käytetään jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitamisessa ja ammattiliiton toiminnassa sekä jäsenetujen hoitamisessa. RTTL:n yhteistyökumppanit voivat myös kohdistaa jäseniin markkinointia, jos jäsen on tähän suostunut. Muista kuin jäsenistä keräämme henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yhteydenpitoon näiden henkilöiden kanssa.

  • Jäsenyyssuhteen hoitaminen ja jäsenten edunvalvonta – sopimus, oikeutettu etu
  • Jäsenyyssuhteen aloittaminen = suostumus
  • Asiakassuhteen hoitaminen - sopimus, oikeutettu etu
  • Markkinointi – oikeutettu etu
  • Sidosryhmätoiminta – sopimus, oikeutettu etu

  Kuka muu käsittelee tietojasi?

  Kattojärjestömme Suomen Journalistiliitto hallinnoi ja ylläpitää jäsenrekisteriämme. 

  Lisäksi Radio- ja televisiotoimittajien liitto käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan ainoastaan laadukkaita palveluntoimittajia. Toimittajia ovat keväällä 2018 mm.:

  • Edita Prima Oy – jäsenlehti Liiton Arkin painatus/postitus
  • Tilikirjaamo Oy - kirjanpitopalvelut
  • Yle – RTTL:n sähköpostiosoite rttl(at)yle.fi

  Säännönmukaisia luovutuksia tai siirtoja tehdään jäsenetujen osalta ja ainoastaan niille yhteistyötahoille, joiden tulee varmistaa jäsenyys ennen jäsenedun antamista jäsenelle. Tietojen luovuttaminen tarkoittaa sitä, että vastaanottaja voi käyttää tietoja esimerkiksi omassa markkinoinnissaan. Tietoja siirrettäessä vastaanottaja saa käyttää tietoja vain liiton ohjeiden mukaan. Tietoja siirretään tai luovutetaan vain tarvittavassa laajuudessa, esimerkiksi lehden painavalle taholle ainoastaan jäsenen nimi ja osoite.

  Kuinka suojaamme tietosi?

  • Suojattu internetyhteyden (https)
  • Henkilötietoja koskevassa viestinnässä salattu sähköposti
  • Palomuuri
  • Tietojen salaus (kryptaus)
  • Tietoihin pääsy rajattu henkilöihin, jotka niitä tarvitsevat
  • RTTL:n toimistoon on pääsy valvotusti, liiton paperiarkistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

  RTTL:lla on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

               Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.